Zoek op

Premiekorting

Een werkgever ontvangt premiekorting indien hij een gedeeltelijk arbeidsgeschikte werknemer in dienst neemt of houdt. Een werkgever kan maximaal drie jaar lang een korting krijgen op de sociale premies arbeidsongeschiktheids- en werkloosheidspremies WIA, WAO en WW. Een werkgever die een uitkeringsgerechtigde van 50 jaar of ouder in dienst neemt, of...
Gevonden op http://www.ensie.nl/definitie/Premiekorting_

Premiekorting

Premiekortingen mogen door uw zorgverzekeraar aan u worden aangeboden bij collectieve contracten. Maar de premiekorting bij collectieve contracten mag alleen gekoppeld zijn aan het aantal deelnemers (en niet aan de leeftijd of het gezondheidsrisico van de deelnemers). De premiekorting mag maximaal 10% zijn van de nominale premie voor een vergelijkb...
Gevonden op https://www.encyclo.nl//Media/Begrippenbank-Bedrijfskunde-Streutker/Begripp

Premiekorting

Premiekortingen mogen door uw zorgverzekeraar aan u worden aangeboden bij collectieve contracten. Premiekorting bij collectieve contracten mogen echter alleen gekoppeld zijn aan het aantal deelnemers (en niet aan de leeftijd of het gezondheidsrisico van de deelnemers). De premiekorting mag maximaal 10% bedragen van de nominale premie die hoort bij ...
Gevonden op https://www.encyclo.nl/lokaal/10101

Premiekorting

Je werkgever ontvangt een premiekorting op de af te dragen premie WAO en WW als hij je in staat stelt je werk te behouden door de werkplek aan te passen of jou een passende functie te bieden. Voorwaarde is dat je vanwege je arbeidshandicap het oude werk niet meer kunt uitoefenen.
Gevonden op https://www.encyclo.nl/lokaal/10189
Geen exacte overeenkomst gevonden.