Zoek op

Productgroep

Een productgroep is een verzameling (`groep`) producten, die tot één productcategorie behoren. == Classificatie == ...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Productgroep

Productgroep

(1) Of: productlijn; Engels `Product line`. Aantal met elkaar samenhangende producten. De samenhang kan liggen in: behoeftebevrediging, grondstoffen, productieproces, gebruik en distributie. De verantwoordelijkheid voor een productgroep behoort meestal bij de productmanager. Productgroepbeslissingen zijn: 1) uitbreiding van de productgroep (product...
Gevonden op http://www.uitgeverijstreutker.nl/files/pdf/Begrippenbank.pdf

Productgroep

(2) Of: productlijn; Engels `Product line`. 1) Groep producten die nauw verwant zijn omdat zij min of meer op dezelfde manier functioneren, aan dezelfde soort klanten worden verkocht, enzovoort.
2) Een aantal verschillende producten, dat op een bepaalde manier geordend is. Ordening kan plaats vinden op basis van prijsklasse, winkels waar verkoch...
Gevonden op http://www.uitgeverijstreutker.nl/files/pdf/Begrippenbank.pdf
Geen exacte overeenkomst gevonden.