Zoek op

profiel

het profiel zelfst.naamw.Uitspraak:   [proˈfil] Verbuigingen:   profiel|en (meerv.) 1) gezicht dat je van opzij ziet Voorbeeld:   `een Grieks profiel` 2) beschrijving van iemands eigenschappen Voorbeeld:   `Het profiel van de...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/profiel

PROFIEL

1) Bandprofiel 2) Beeld van terzijde 3) Deel van een auto 4) Deel van het lichaam 5) Doorsnede 6) Half gezicht in doorsnede 7) Halfgezicht in doorsnede 8) Karakter 9) Karakteristiek 10) Karakterschets 11) Lijn 12) Silhouet 13) Tekening van een verticale doorsnede 14) Typering 15) Verticale doorsnede 16) Zijaanzicht
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/PROFIEL/1

Profiel

[geologie] - Onder een geologisch profiel kan worden verstaan: Geologische profielen kunnen op verschillende gegevens gebaseerd zijn. Vaak zijn dat boringen (en-of ontsluitingen) die min of meer langs een rechte lijn geplaatst zijn, het kunnen echter ook sonderingen of seismische gegevens zijn of een combinatie van deze geg...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Profiel_(geologie)

Profiel

[televisieprogramma] - Profiel is een Nederlands biografieënprogramma van de KRO, HUMAN en IKON dat het leven van belangrijke binnen- en buitenlandse personen beschrijft. Het tv-programma startte in 2002 en is nog steeds actief. Sommige mensen, waaronder Patty Brard, waren niet blij dat de makers van het programma een prof...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Profiel_(televisieprogramma)

profiel

1. Een profiel bestaat uit een samenhangend onderwijsprogramma dat - samen met zelfstandiger werken - de leerling in havo en vwo beter voorbereidt op een opleiding aan een hogeschool of universiteit. Door die betere aansluiting kan ook het aantal studenten dat het hoger onderwijs voortijdig verlaat, verminderen. Leerlingen kunnen kiezen uit vier pr...
Gevonden op http://taalunieversum.org/onderwijs/termen/term/621/zeer_moeilijk_lerende_k

Profiel

[Mil. Woordenboek, spelling van 1861 ``Profiel``] Zie Opmeten
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/land016mili01_01/land016mili01_01_0017.htm

profiel

gewenste vaardigheden van een sollicitant - Jaar van herkomst: 1973 (R75 )
zijaanzicht - Jaar van herkomst: 1617 (WNT )
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/sijs002chro01_01/colofon.php

Profiel

Het profiel van iets is de lijn die je eromheen kunt trekken. Concreter: het profiel van een stad is de skyline, bij een gebouw spreek je van 'silhouet'. Bij een sleutelstuk gaat het om de opeenvolgende reeks holle en bolle vormen, die je ziet als je het van opzij bekijkt. Ook een basement bekijk je...
Gevonden op http://www.documentatie.org/uds4/dbdropdownvolgende.asp?search=Profiel

profiel

Profilering of lijstwerk: contour van een bouwonderdeel van steen, gips, hout, mdf, metaal, kunststof of beton als dat denkbeeldig doorgesneden wordt. Een profiel is een versiering of hulpmiddel in de vorm van holle, bolle vormen, vlakke of grillige lijsten langs de kant van bv. houten, natuurstenen, bakstenen of stucwerk delen. Profielen zijn bv...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10065

Profiel

Eigenschappen-voorkeuren van de bezoeker die door de bezoeker zelf zijn opgegeven en-of uit het bezoekgedrag te herleiden zijn.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10326

profiel

verticale doorsnede van een verdedigingswerk volgens een bepaalde lijn
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10454

Profiel

Resultaattype in het analysesysteem, waarbij de samenstelling van de kijkers- of luistergroep als percentage van doelgroepen wordt weergegeven (bijvoorbeeld 75% vrouwen en 25% mannen).
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10458

profiel

Verkleinde weergave van de doorsnijding van het terrein (of een hypothetisch oppervlak) door een verticaal, recht, gebroken of gebogen vlak. Opm: Al naar gelang het snijvlak het verschijnsel in de lengte of in de breedte dwars doorsnijdt, spreekt men van een (1) langsprofiel of lengteprofiel of van een (2) dwarsdoorsnede of dwarsprofiel. Syn: doors...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10770

Profiel

Overzicht met de basisgegevens van een aangesloten affiliate of adverteerder Het profiel is alleen door de gebruiker zelf in te zien en te wijzigen
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10869

profiel

Def.: doorsnede van een object in lengterichting, in dwarsrichting of langs een verticaal, waarbij kenmerken van het object langs de doorsnede worden vastgelegd
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10880

Profiel

Een profiel is een soort balk die de belasting van de balk zo goed mogelijk opvangt. De balk is zo gemaakt dat deze geen overbodig materiaal bevat. En toch vrijwel dezelfde sterkte heeft als een massieve balk. Je hebt verschillende profielen. Profielen kunnen van hout, metaal of kunststof zijn.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10959

profiel

lijst van gewenste eigenschappen
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/11288

profiel

zijaanzicht (toon de herkomst via de etymologiebank)
Gevonden op http://www.etymologiebank.nl/trefwoord/profiel

Profiel

Verticale doorsnede van een verdedigingswerk volgens een bepaalde lijn.
Gevonden op http://www.forten.info/terminologie/begrippen/p/profiel.htm

profiel

zoals het er van opzij uitziet vb: door zijn grote neus heeft hij een opvallend profiel
korte samenvatting van iemands karaker en vaardigheden vb: in de advertentie stond het profiel van de nieuwe medewerker
oppervlak van ribbels en putjes en dergelijke vb: het profiel van de autoband is afgesleten
Gevonden op http://www.muiswerk.nl/mowb/?word=profiel

Profiel

Een pagina die iets over een gebruiker vertelt. Hier staan vaak een avatar-foto, interesses, homepage en eventueel een biografie op Zie ook: avatar
Gevonden op http://www.pc-tutorials.nl/computerwoordenboek.php?lijst

profiel

[Techniek] bv. een stuk staal met een randje
Gevonden op https://quizlet.com/109802485/techniek-begrippen-pw-flash-cards/

profiel

[Nederlands] persoons- en karakterschets
Gevonden op https://quizlet.com/5633876/nederlands-flash-cards/

profiel

[Nederlands] beschrijving van gewenste eigenschappen, kennis en vaardigheden
Gevonden op https://quizlet.com/78496702/nederlands-flash-cards/
Geen exacte overeenkomst gevonden.