Zoek op

RID

[goederenvervoer] - RID is de internationale reglementering die het vervoer van gevaarlijke goederen over het spoor regelt. De afkorting RID is afkomstig van het Frans (Règlement concernant le transport international ferroviaire des marchandises dangereuses). De officiële talen waarin het RID bestaat zijn Engels, Frans en...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/RID_(goederenvervoer)

RID

(goederenvervoer) Reglementering betreffende het vervoer van gevaarlijke goederen
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Spoorwegjargon#R

rid

[Vergeten woorden] (m.), ridde koorts [~ rijde ‘storm’, ridden ‘heen en weer bewegen’, rillen, niet ~ rijden]
Gevonden op http://taaldacht.nl/vergeten-woorden

Rid

Let op: Spelling (deels) uit 1864: m. (-den), het rijden; wandeling -, optocht te paard; wedloop van een paard (bij eene harddraverij).
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/cali003nieu01/cali003nieu01_0021.htm
Geen exacte overeenkomst gevonden.