Zoek op

RMS

(Root Mean Squared) RMS wordt gebruikt voor de meting van het uitgangsvermogen van een versterker bij een specifiek distortion level. Bijvoorbeeld: 7 watt RMS kan gezien worden als ongeveer 10-12 watt muziek vermogen.
Gevonden op http://www.avblog.nl/woordenboek/r/RMS

RMS

Afkorting van Root-Mean-Square, Wortel uit het Gemiddelde van de Kwadraten. Een meetmethode voor het echte effectieve vermogen.
Veel eenvoudige meetinstrumenten meten bij wisselstroom of -spanning in feite de gemiddelde waarde of de piek-waarde. Ze zijn echter allemaal geijkt in effectieve waarde, maar die ijking is alleen correct voor een zui...
Gevonden op http://www.breem.nl/fldbgr/

RMS

Root Mean Square. Meetmethode voor het continue uitgangsvermogen van een versterker bij een bepaalde vervorming. Een waarde als 7 W RMS is vergelijkbaar met ongeveer 10-12W muziekvermogen.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10355

RMS

* Record Management Services: VMS-routines voor bestandsbeheer op VAX-computers.
* Root Mean Squared: Norm voor geluidsversterking waarbij een sinusfrequentie van 1 KHz een maximale vervorming van 10% mag hebben.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10433

RMS

Resource Management System, besturingssysteem van Datapoint; zie http://www.datapoint.com
Gevonden op http://www.ming-automatisering.nl/Definities/

RMS

Windows Rights Management Services, systeem om rechten toe tekennen voor beheer documenten; zie PCM jan 04
Gevonden op http://www.ming-automatisering.nl/Definities/

RMS

Resource Management System, besturingssysteem van Datapoint
Gevonden op http://www.pc-tutorials.nl/computerwoordenboek.php?lijst
Geen exacte overeenkomst gevonden.