Zoek op

RECHTSGEVOLG

1) Rechtseffect
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/RECHTSGEVOLG/1

Rechtsgevolg

Een rechtsgevolg is in de rechtsgeleerdheid de aanduiding voor het gevolg dat het recht verbindt aan een rechtsfeit. Het rechtsgevolg omvat de wijziging(en) in de rechtspositie(s) of de rechtsbetrekking(en) die optreden als gevolg van dat rechtsfeit. ==Rechtshandeling, feitelijke handeling en blote rechtsfeiten == De term rechtsgevolg is van belan...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Rechtsgevolg

Rechtsgevolg

Een rechtsgevolg is hetgeen dat volgt nadat een natuurlijk- of rechtspersoon een rechtshandeling heeft verricht. Indien twee of meerdere partijen met elkaar in onderhandeling treden over de verkoop van bepaalde goederen, beogen zij in beginsel een overeenkomst als gevolg van artikel 6:217 van het Burgerlijk Wetboek. De wetgever heeft bepaald dat he...
Gevonden op http://www.ensie.nl/definitie/Rechtsgevolg
Geen exacte overeenkomst gevonden.