Zoek op

gewoonte

verbintenissenrecht: een van de rechtsbronnen. Bijv. een overeenkomst heeft niet alleen de door partijen overeengekomen ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.be?zoek=gewoonte

gewoonte

verbintenissenrecht: een van de rechtsbronnen. Bijv. een overeenkomst heeft niet alleen de door partijen overeengekomen rechtsgevolgen, ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.nl/zoek/gewoonte

gewoonte

Een praktijk die algemeen geaccepteerd is en daardoor geldend recht kan worden, zonder dat deze praktijk is gevat in een opgeschreven regel.
Gevonden op https://www.cultureelwoordenboek.nl/wet-en-recht/gewoonte

gewoonte

de gewoonte zelfst.naamw. (v.) Uitspraak:   [xəˈwontə] Verbuigingen:   gewoonte|n, gewoonte|s (meerv.) wat je meestal doet Voorbeelden:   `Het is mijn gewoonte vroeg op te staan.`, `De zeden en gewoonten van een land.`Synoniem:   gebruik © ...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/gewoonte

GEWOONTE

1) Aanwendsel 2) Aanwensel 3) Algemeen aangenomen gebruik 4) Algemeen gebruik 5) Gangbaar gebruik 6) Gebruik 7) Geplogenheid 8) Gewenning 9) Hebbelijk 10) Hebbelijkheid 11) Herkomst 12) Manie 13) Manier 14) Recu 15) Regel 16) Sleur 17) Traditie 18) Usage 19) Usance 20) Usantie 21) Uso 22) Usus 23) Vast gebruik 24) Wenst 25) Wijs 26) Wijze 27) Zakel...
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/GEWOONTE/1

Gewoonte

gebruikelijke wijze van doen
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10635

Gewoonte

Een gewoonte is een handeling of een manier van doen die men gewend is uit te voeren. Men doet iets op de automatische piloot, er hoeft niet meer over nagedacht te worden. Zo kan het zijn dat men elke dag om zes uur het avondeten op tafel zet, een dagelijkse routine. Er zijn in het dagelijks leven verschillende handelingen die voor iemand een gewoo...
Gevonden op http://www.ensie.nl/definitie/Gewoonte

gewoonte

wat men gewoonlijk doet of moet vb: wij hebben de gewoonte met Kerst een boom neer te zetten Synoniemen: gebruik zede conventie mores
wat je gewend bent vb: hij heeft de gewoonte 's morgens niet te eten
Gevonden op http://www.muiswerk.nl/mowb/?word=gewoonte

Gewoonte

Een vaste volgorde van stimulus en response, d.w.z. gedrag dat steeds terugkeert bij ongeveer dezelfde prikkels. Bijvoorbeeld: stimulus einde van de maaltijd, respons sigaret opsteken.
Gevonden op http://www.uitgeverijstreutker.nl/files/pdf/Begrippenbank.pdf

Gewoonte

De gewoonte, oftewel het bestendig gebruik in een bepaalde maatschappelijke kring is een verschijnsel, dat door de rechter geconstateerd kan worden als een feit en daarna als rechtsregel geformuleerd kan worden. Voor de rechtelijke ingreep bezat de gewoonte al rechtskarakter, de rechter erkent de gewoonte als regel en formuleert hem en dat is een p...
Gevonden op https://labyrinth.rienkjonker.nl/lexicon/terminologie
Geen exacte overeenkomst gevonden.