Zoek op

dwaling

verbintenissenrecht: wilsgebrek, indien bij een van de partijen bij een overeenkomst sprake is geweest van een onjuiste ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.be?zoek=dwaling

dwaling

verbintenissenrecht: soort wilsgebrek, indien bij een van de partijen bij een overeenkomst sprake is geweest van een onjuiste ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.nl/zoek/dwaling

dwaling

Wanneer iemand een overeenkomst aangaat omdat hij een onjuiste voorstelling heeft van die overeenkomst , kan sprake zijn van dwaling. Een onjuiste voorstelling kan bijvoorbeeld zijn ontstaan doordat de andere partij de dwalende partij heeft voorgelogen, of doordat de andere partij informatie heeft achtergehouden. Ook is het mogelijk dat beide parti...
Gevonden op https://www.cultureelwoordenboek.nl/wet-en-recht/dwaling

dwaling

de dwaling zelfst.naamw. (v.) Uitspraak:   ['dwalɪŋ] Verbuigingen:   dwaling|en (meerv.) verkeerde daad of mening Voorbeeld:   `Halve waarheden zijn erger dan hele dwalingen, want de laatste worden snel doorzien.`Synoniem:   fout gerechtelijke dw...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/dwaling

Dwaling

Bij dwaling is er sprake van een onjuiste voorstelling van zaken, in het burgerlijk recht meestal bij koopovereenkomsten. En deze onjuiste voorstelling moet zo essentieel zijn, dat zonder deze onjuiste voorstelling de overeenkomst niet was gesloten. De wettelijke regeling van dwaling voor het Nederlands burgerlijk recht staat in artikel 228 van bo...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Dwaling

Dwaling

Dwaling is een juridisch begrip waarmee wordt aangeduid dat er sprake is van een onjuiste voorstelling van zaken bij een overeenkomst bij één der partijen of beide partijen. In artikel 228 van boek 6 van het Burgerlijk Wetboek staat beschreven wanneer er sprake is van dwaling en wat de rechtsgevolgen ervan zijn. Dwaling is in het civiele recht sl...
Gevonden op http://www.ensie.nl/definitie/Dwaling

Dwaling

Wanneer bij het tot stand komen van een overeenkomst door een valse voorstelling over de zaak een gebrek aan wilsvorming heeft plaatsgevonden.
Gevonden op http://www.hypotheekwoordenboek.nl/D

Dwaling

Bij dwaling is er sprake van een onjuiste voorstelling van zaken, meestal bij koopovereenkomsten. En deze onjuiste voorstelling moet zo essentieel zijn, dat zonder deze onjuiste voorstelling de overeenkomst niet was gesloten.
Gevonden op http://www.uitgeverijstreutker.nl/files/pdf/Begrippenbank.pdf
Geen exacte overeenkomst gevonden.