Zoek op

Rechtssubject

Een rechtssubject is een drager van subjectieve rechten en plichten, deze bezit met andere woorden rechtspersoonlijkheid of juridische persoonlijkheid. Juridisch gezien zijn er twee soorten rechtssubjecten: natuurlijke personen (mensen) en rechtspersonen. Rechtspersonen worden nader verdeeld in privaatrechtelijke rechtspersonen (bijvoorbeeld de na...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Rechtssubject

Rechtssubject

Ieder persoon die rechten en plichten kan hebben, dus rechtsbevoegd is.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10871
Geen exacte overeenkomst gevonden.