Zoek op

Regement

Let op: Spelling (deels) uit 1864: Regiment, o. (-en), afdeeling krijgsvolk (militie of schutterij).
~SDOCTOR, m. (-en), officier van gezondheid.
~SGOED, o. (-eren), voorwerpen -, bagaadje tot een regement behorende.
~SKIND, o. (-en), soldatenkind dat bij het regement wordt opgevoed.
~SKLEÊRMAKER, m. (-s).
~SKWARTIERMEESTER, ...
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/cali003nieu01/cali003nieu01_0021.htm

Regement

Let op: Spelling van 1858 eene groote troepen-afdeeling; ook bestuur.
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/weil004kuns01_01/
Geen exacte overeenkomst gevonden.