Zoek op

rolzitting

burgerlijk procesrecht: zitting in civiele zaken waar schriftelijke procedures worden behandeld en de stukken van de partijen ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.nl/zoek/rolzitting

rolzitting

Een zitting waarin veel civiele zaken achter elkaar worden behandeld aan de hand van schriftelijke stukken die de partijen hebben ingediend. De rechter controleert of de dagvaarding door de eiser volgens de regels is uitgebracht. Hij kijkt ook of de gedaagde schriftelijk heeft gereageerd. Aan de hand hiervan neemt hij een beslssing. De eisende part...
Gevonden op https://www.cultureelwoordenboek.nl/wet-en-recht/rolzitting

Rolzitting

Zitting van een enkelvoudige kamer van het gerecht waarop zaken aanhangig worden gemaakt, stukken worden overlegd, uitstel wordt gevraagd, het verloop van de zaken wordt bijgehouden, uitspraken worden gedaan enz. Tijdens een rolzitting staat de rolrechter niet toe dat er wordt gepleit. Bij het aanhangig maken van een zaak krijgen in persoon versche...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10871

Rolzitting

Soort zitting in civiele zaken. De rechter kijkt op die zitting op de procedures en regels in orde zijn. Ook worden stukken van de partijen uitgewisseld.
Gevonden op http://www.rechtspraak.nl/Recht-In-Nederland/JuridischeBegrippenlijst/Pages

Rolzitting

Zitting in civiele zaken waar procedurele beslissingen worden genomen en de stukken van de partijen worden uitgewisseld.
Gevonden op http://www.rechtspraak.nl/Wat+is+rechtspraak/Begrippenlijst+van+A+tot+Z.htm
Geen exacte overeenkomst gevonden.