Zoek op

ROUWMANTEL

1) Dier 2) Huik 3) Insect 4) Naam van een vlinder 5) Ongewerveld dier 6) Vlinder
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/ROUWMANTEL/1

Rouwmantel

De rouwmantel of koningsmantel (Nymphalis antiopa) is een dagvlinder uit de familie Nymphalidae, de vossen, parelmoervlinders en weerschijnvlinders. ==Kenmerken== Vleugellengte varieert tussen de 30 en 35 millimeter. Bij het mannetje is de rand van de vleugel heldergeel en bij het vrouwtje lichtgeel. De naam van de rouwmantel is ontleend aan het u...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Rouwmantel

Rouwmantel

(Nymphalis antiopa) rouwmantel Spanwijdte vleugels 55-75 mm, januari-december -Kenmerken- Binnenzijde vleugels donkerroodbruin met lichtgele rand. Onderzijde effen donker en aan de basis ruig behaard. -Voorkomen- Vooral in open bossen en parklandschappen. In Nederland plaatselijk waargenomen als zwerver, maar schaars, in Zuid-België en Luxemburg t...
Gevonden op http://www.soortenbank.nl/soorten.php?soortengroep=insecten&id=1125&menuent

Rouwmantel

(Nymphalis antiopa) (Linnaeus, 1758) Rouwmantel -Beschrijving: - De rouwmantel met zijn grote bruinzwarte vleugels is een indrukwekkende vlinder. Ze zijn sterk en kunnen grote afstanden vliegen, al doen ze dat alleen in sommige jaren. Ze komen voor bij bosjes in beekdalen, erosiegeulen, langs bosranden en struwelen. Doordat ze vrij mobiel zijn, kun...
Gevonden op http://www.soortenbank.nl/soorten.php?soortengroep=vlinders&id=245&menuentr
Geen exacte overeenkomst gevonden.