Zoek op

stc

zie short-title catalogue
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/bork001lett01_01/

STC

(standard test conditions) Omstandigheden waaronder de nominale waarden van een zonnepaneel getest worden. Tenzij anders gespecificeerd zijn deze omstandigheden een temperatuur 25° Celsius, een lichtinstraling van 1000 W/m2 en een air mass factor van 1,5.
Gevonden op http://www.slimsolarsystems.nl/Portals/0/PDF/Begrippenlijst-Zonnepanelen.pd

STC

(Standaard Test Condities) Voordat een zonnepaneel de fabriek verlaat, wordt bepaald hoe groot het vermogen is. Dat vermogen wordt gemeten onder vooraf gedefinieerde condities. Aangezien een paneel gevoelig is voor straling EN temperatuur is wereldwijd afgesproken het paneelvermogen te meten bij een instraling van 1000W/m2 en ...
Gevonden op https://solar-box.nl/uitleg/onderdelen-en-begrippen-zonnepanelen/abc-begrip
Geen exacte overeenkomst gevonden.