Zoek op

zorg

de zorg zelfst.naamw. (m./v.) Uitspraak:   [zɔrx] 1) wat je doet voor iets dat of iemand die hulp of aandacht nodig heeft Voorbeelden:   `Mijn grootvader heeft zorg nodig.`, `bejaardenzorg`, `thuiszorg`, `monumentenzorg`, `veel zorg besteden aan` 2) ...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/zorg

ZORG

1) Aandacht 2) Acht 3) Angst 4) Attentie 5) Behartiging 6) Beheer 7) Bekommering 8) Bekommernis 9) Belasting 10) Bemoeienis 11) Benauwdheid 12) Bescherming 13) Beslommering 14) Bewaking 15) Bezorgdheid 16) Controle 17) Gebrek 18) Getob 19) Gezondheidszorg 20) Hoede 21) Kommer 22) Kommernis 23) Kwelling 24) Last 25) Leunstoel 26) Moeilijkheid 27) Mo...
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/ZORG/1

Zorg

Gezegde over twee betekenissen van dit begrip: Je moet niet zorgen over, maar zorgen voor. Daarnaast komen de volgende betekenissen voor: ...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Zorg

zorg

•behoedzame overweging. •verpleging, voorzien in een behoefte.
Gevonden op http://nl.wiktionary.org/wiki/zorg

Zorg

Let op: Spelling (deels) uit 1864: v. (-en), oplettendheid; bevlijtiging (om iets goed te doen); - dragen voor iets, er op passen, het bewaken.
~, ongerustheid, bekommering, verdriet; hij heeft veel - of -en, het gaat hem niet voordeelig.
~, m. en v. [iemand] [inzonderheid] hoogbejaarde) die zeer bezorgd is.
~, [figuurlijk] leunings...
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/cali003nieu01/cali003nieu01_0029.htm

zorg

ongerustheid - Jaar van herkomst: 1285 (CG Rijmb. )
toewijding - Jaar van herkomst: 901-1000 (WPS )
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/sijs002chro01_01/colofon.php

zorg

toewijding; ongerustheid (toon de herkomst via de etymologiebank)
Gevonden op http://www.etymologiebank.nl/trefwoord/zorg

zorg

[Belgisch Nederlands] (in 't mv.) (medische) verzorging
Gevonden op http://www.gentvertaalt.be/taaldatabank/links/taalvandaal-cached.html

zorg

moeite die je doet om iets of iemand in goede conditie te houden of te brengen vb: de zorg voor de drie kinderen is voor zijn vrouw
er zorg voor dragen [zorgen dat het gebeurt]
Gevonden op http://www.muiswerk.nl/mowb/?word=zorg

Zorg

De algemene bestuurlijke verantwoordelijkheid van overheidsorganen voor de uitvoering van de Archiefwet, waaronder zijn begrepen de verantwoordelijkheid voor het beheer van archiefbescheiden en voor die zaken die noodzakelijk zijn om efficiënt en effectief archiefbeheer mogelijk te maken, zoals voldoende en geschikte huisvesting, deskundig persone...
Gevonden op https://labyrinth.rienkjonker.nl/lexicon/terminologie

Zorg

[Levensbeschouwing] Wat je doet voor iets dat/iemand die aandacht nodig heeft.
Gevonden op https://quizlet.com/86679225/levensbeschouwing-toets-flash-cards/
Geen exacte overeenkomst gevonden.