Zoek op

sanctie

strafrecht: dwangmaatregel of straf. ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.be?zoek=sanctie

sanctie

strafrecht: dwangmaatregel of straf. ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.nl/zoek/sanctie

sanctie

de sanctie zelfst.naamw. (v.) Uitspraak:   [ˈsɑŋksi] Verbuigingen:   sanctie|s (meerv.) strafmaatregel Voorbeeld:   `Het is wel verboden, maar er zijn geen sancties als je het toch doet.` © Kernerman Dictionaries. SpellingCorrect gespeld: 'sanctie...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/sanctie

sanctie

Een dwangmaatregel die wordt opgelegd. Deze kan reparatoir van aard zijn, als de sanctie als doel heeft geleden schade te herstellen. De sanctie kan ook punitief zijn, als hij is bedoeld om iemand te bestraffen.
Gevonden op https://www.cultureelwoordenboek.nl/wet-en-recht/sanctie

SANCTIE

1) Bekrachtiging 2) Bevestiging 3) Boycot 4) Dwang 5) Dwangbevel 6) Dwangmaatregel 7) Dwangmiddel 8) Goedkeuring 9) Maatregel 10) Straf 11) Strafmaatregel 12) Tegenmaatregel 13) Vergelding 14) Vergeldingsmaatregel 15) Vergeldingsmiddel 16) Waarborg 17) Wettelijke bekrachtiging 18) Wettiging
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/SANCTIE/1

Sanctie

[onderwijs] - In het Vlaamse onderwijs bedoelt men met sanctie van studies de wijze waarop een schooljaar wordt afgesloten met behaalde diploma`s, getuigschriften en attesten. De term is een overblijfsel van een letterlijke vertaling uit het Frans. ==Lager onderwijs== Het lager onderwijs wordt afgesloten met een "getuigschr...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Sanctie_(onderwijs)

Sanctie

[straf] - Een sanctie (uit het Latijn: sanctio, van sancire = heiligen, onschendbaar maken; bekrachtigen; op straffe verbieden) is een straf die kan worden opgelegd aan personen, groepen, bedrijven of landen ter bestraffing van bepaald ongewenst gedrag. De oplegging heet sanctionering. Hoewel straf en sanctie vaak aan elkaa...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Sanctie_(straf)

sanctie

•maatregel ter bestraffing van ongewenst gedrag. •"sanctie van studie": het geheel van regels waarmee in Vlaanderen een leerjaar of studie wordt afgesloten. •enz.
Gevonden op http://nl.wiktionary.org/wiki/sanctie

Sanctie

Let op: Spelling (deels) uit 1864: v. (...ën), bekrachtiging; bevestiging; de - weigeren aan.
*...TIFIËREN,
*...TIFICEREN, [bedrijvend werkwoord] [gelijkvloeiend] (ik sanctifiëerde of sanctificeerde, heb gesanctifiëerd of gesanctificeerd), heiligen, heiligspreken.
*...TIFICATIE, v. (..ën), heiliging, heiligspreking.
*.....
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/cali003nieu01/cali003nieu01_0022.htm

sanctie

dwangmiddel - Jaar van herkomst: 1910 (KWT )
goedkeuring - Jaar van herkomst: 1818 (WNT )
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/sijs002chro01_01/colofon.php

Sanctie

iedere reactie van anderen op het gedrag van individuen of groepen, erop gericht de norm te laten naleven
- formele sanctie: reactie van een instelling, die als 1 van haar taken heeft toe te zien op de toepassing van normen
- informele sanctie: minder georganiseerd, meer spontane reacties op niet-conform gedrag
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10645

Sanctie

Straf of maatregel.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10871

Sanctie

Straf of maatregel die wordt toegepast als rechtsregels worden overschreden.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/11109

Sanctie

Het woord sanctie komt uit het Latijn en betekent strafmaatregel. Een sanctie heeft een bestraffend karakter omdat met de sanctie bepaald gedrag wordt veroordeeld in de vorm van een straf. Wanneer een persoon over de snelweg 30 kilometer per uur te hard rijdt met zijn auto, loopt hij een groot risico om een verkeersboete te krijgen. Wanneer de pers...
Gevonden op http://www.ensie.nl/definitie/Sanctie

sanctie

goedkeuring; dwangmaatregel (toon de herkomst via de etymologiebank)
Gevonden op http://www.etymologiebank.nl/trefwoord/sanctie

sanctie

strafmaatregel waarmee je dreigt vb: er staan strenge sancties op spijbelen van school
Gevonden op http://www.muiswerk.nl/mowb/?word=sanctie

Sanctie

Straf of maatregel die wordt toegepast als rechtsregels worden overschreden.
Gevonden op http://www.rechtspraak.nl/Wat+is+rechtspraak/Begrippenlijst+van+A+tot+Z.htm

Sanctie

Een gedefinieerde en vastgelegde hoeveelheid straf.
Gevonden op http://www.universele-beschaving.nl/Universele_beschaving__definit/body_uni

sanctie

[Nederlands] strafmaatregel
Gevonden op https://quizlet.com/98775043/nederlands-flash-cards/

Sanctie

Een straf die kan worden opgelegd aan personen, groepen, bedrijven of landen ter bestraffing van bepaald ongewenst gedrag. Hoewel straf en sanctie vaak aan elkaar gelijk gesteld worden, is dit niet altijd zo. Sanctie is breder dan het begrip straf. Sancties kunnen zowel civielrechtelijk (bijvoorbeeld schadevergoeding), bestuursrechtelijk (bijvoorbe...
Gevonden op https://www.encyclo.nl//Media/Begrippenbank-Bedrijfskunde-Streutker/Begripp
Geen exacte overeenkomst gevonden.