Zoek op

bekrachtiging

staatsrecht: handeling waardoor op federaal vlak de Koning als onderdeel van de wetgevende macht zich akkoord verklaart ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.be?zoek=bekrachtiging

bekrachtiging

internationaal publiekrecht: plechtige verklaring, na goedkeuring van de Staten-Generaal, aan de andere verdragspartijen ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.nl/zoek/bekrachtiging

bekrachtiging

vermogensrecht: een nietige rechtshandeling die beantwoordt aan de strekking van een andere, geldige rechtshandeling mag ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.nl/zoek/bekrachtiging

BEKRACHTIGING

1) Affirmatie 2) Akkoordverklaring 3) Bevestiging 4) Bezegeling 5) Goedkeuring 6) Homologatie 7) Legalisatie 8) Ratificatie 9) Ratificering 10) Sanctie 11) Staving 12) Vidimatie 13) Waarmerking 14) Weetgeving 15) Wetgeving 16) Wettiging
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/BEKRACHTIGING/1

Bekrachtiging

[Mil. Woordenboek, spelling van 1861 ``Bekrachtiging``] Ratificatie van een verdrag, een' wapenstilstand, eene capitulatie. Zie Volkenregt
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/land016mili01_01/land016mili01_01_0003.htm

Bekrachtiging

De bekrachtiging is, samen met de afkondiging, de officiële goedkeuring die de Vlaamse Regering hecht aan een voorstel of ontwerp van decreet dat door het Vlaams Parlement werd aangenomen.
De bekrachtiging en de afkondiging gebeuren met een enkel document. De datum die een decreet draagt, is de datum waarop de Vlaamse Regering het heeft goedgek...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10338

Bekrachtiging

Is een handeling van de Koning waarbij Hij, als onderdeel van de wetgevende macht, zijn goedkeuring hecht aan een door het federaal parlement goedgekeurd wetsontwerp.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10362

bekrachtiging

[Politiek] de goedkeuring, de ondertekening
Gevonden op https://quizlet.com/45214053/aan-het-woord-41-politiek-in-belgie-flash-card
Geen exacte overeenkomst gevonden.