Zoek op

schema

het schema zelfst.naamw.Uitspraak:   [ˈsxema] Verbuigingen:   schema|'s (meerv.) overzichtelijke weergave van belangrijke informatie Voorbeelden:   `Alle deeltaken staan in een werkschema.`, `een strak schema aanhouden`, `reisschema`, `productieschema`op sc...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/schema

SCHEMA

1) Beeld 2) Concept 3) Diagram 4) Geraamte 5) Gestalte 6) Getekende voorstelling 7) Grafiek 8) Grafische voorstelling 9) Kort overzicht 10) Model 11) Ontwerp 12) Opzet 13) Overzicht 14) Overzicht van hoofdpunten 15) Patroon 16) Plan 17) Planning 18) Raamwerk 19) Rooster 20) Schets 21) Synopsis 22) Tijdsplanning 23) Totaalbeeld 24) Vereenvoudigde vo...
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/SCHEMA/1

Schema

Een schema is in het algemeen een specifiek, goed gedocumenteerd, en consistent plan. Het woord schema stamt van het Griekse "σχήμα" (schèma), dat vorm of meer algemeen plan betekent. Het meervoud van schema is schema`s, maar soms wordt nog de oorspronkelijk Griekse meervoudsvorm schemata gebruikt. Het begrip Schema heeft meerdere beteken......
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Schema

Schema

[elektriciteit] - Een elektrisch schema is een grafische voorstelling van een elektrische installatie, gebruikmakend van hoofdzakelijk elektrische symbolen en verbindingen. In het elektrisch schema zijn elektrische componenten, elektrische verbindingen, bediening en signalisatie eenduidig vastgelegd door coderingssystemen z...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Schema_(elektriciteit)

Schema

[wiskunde] - In de wiskunde is een schema een belangrijk concept dat de wiskundige deelgebieden van de algebraïsche meetkunde, de commutatieve algebra en de getaltheorie met elkaar verbindt. Schema`s werden in de wiskunde geïntroduceerd door Alexander Grothendieck, met als doel de notie van algebraïsche variëteit te gen...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Schema_(wiskunde)

Schema

Let op: Spelling (deels) uit 1864: o. (-as), model, voorbeeld, schets.
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/cali003nieu01/cali003nieu01_0022.htm

schema

overzicht
Jaar van herkomst: 1648 (WNT voorbijgaan )
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/sijs002chro01_01/colofon.php

Schema

Let op: Spelling van 1858 Lat., voorbeeld, model, schets, ontwerp; ook gestalte. Schematisch, voorbeeldig, schetsmatig, ontwerpachtig. Schematiseren, schetsen, een denkbeeld door overeenkomst met iets zinnelijks bevattelijk maken. Schematismus, de voorschetsing; verklaring of voorstelling door voorbeeld...
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/weil004kuns01_01/

schema

overzicht (toon de herkomst via de etymologiebank)
Gevonden op http://www.etymologiebank.nl/trefwoord/schema

Schema

beschrijving van de opbouw van een database
Gevonden op http://www.pc-tutorials.nl/computerwoordenboek.php?lijst

Schema

Eén van de mogelijke manieren om een bedrijfseconomisch model weer te geven. Op overzichtelijke en compacte wijze zijn de belangrijkste grootheden uit een model tezamen met hun onderlinge rekenkundige relaties in beeld gebracht. Andere vormen om de modellen weer te geven zijn de verhalende vorm, een oplossingsstructuur of een oplossingspad of desn...
Gevonden op http://www.uitgeverijstreutker.nl/files/pdf/Begrippenbank.pdf

Schema

A metadata element set and rules for using
Gevonden op https://labyrinth.rienkjonker.nl/lexicon/terminologie

Schema

A set of metadata elements representing the attributes of a resource. Each element will have a name and associated semantics.
Gevonden op https://labyrinth.rienkjonker.nl/lexicon/terminologie

Schema

De beschrijving van een gedeelte van de werkelijkheid.
Gevonden op https://labyrinth.rienkjonker.nl/lexicon/terminologie

Schema

Document dat door een combinatie van teksten en grafische tekens een overzicht geeft van een organisatie, procedure, constructie of proces.
Gevonden op https://labyrinth.rienkjonker.nl/lexicon/terminologie

Schema

Een groep van metadata elementen die de kenmerken / attributen van een object weergeven.
Gevonden op https://labyrinth.rienkjonker.nl/lexicon/terminologie

Schema

Logical plan showing the relationships between metadata elements, normally through establishing rules for the use and management of metadata specifically as regards the semantics, the syntax and the optionality (obligation level) of values.
Gevonden op https://labyrinth.rienkjonker.nl/lexicon/terminologie

Schema

Logische structuur die het verband aangeeft tussen elementen van metagegevens, doorgaans door regels vast te stellen voor het gebruik en beheer van metagegevens, vooral met betrekking tot de semantiek, de syntaxis en de keuzevrijheid (mate van verplichting) van waarden.
Gevonden op https://labyrinth.rienkjonker.nl/lexicon/terminologie
Geen exacte overeenkomst gevonden.