Zoek op

SECULARISERING

1) Verwereldlijking
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/SECULARISERING/1

Secularisering

Secularisering (van het Latijn saeculum: het aardse leven, wereld) is de algemene benaming voor de verwereldlijking zoals die tot uitdrukking komt in laïcisering, ontkerkelijking, de reductie van religie tot het private terrein en de afname van de maatschappelijke invloed van religie. Deze secularisering vindt volgens socioloog Max Weber en ander...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Secularisering

Secularisering

[Frankrijk] - De Secularisering of sécularisation is een episode in de Franse geschiedenis die zich afspeelde in een periode tot omstreeks 1905. De secularisering werd gestimuleerd door politici als Jules Ferry, die het onderwijs wilden onttrekken aan de invloed van de katholieke kerk. Van 1879-1880 was hij Minister van On...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Secularisering_(Frankrijk)

Secularisering

‘Secularisering’ of 'secularisatie’ of betekent letterlijk ‘verwereldlijking’. Tegenwoordig wordt ‘secularisatie’ vooral gebruikt voor het proces waarin de gevestigde godsdienst haar greep op de maatschappij verliest.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10692

secularisering

[Maatschappijwetenschappen] verwereldlijking. Godsdienstige zaken worden steeds minder belangrijk. Het is de overheid die deze zaken naar zich toe trekt.
Gevonden op https://quizlet.com/12904889/mw-inl-hoofdstuk-2-benaderingswijzen-van-maats
Geen exacte overeenkomst gevonden.