Zoek op

secularisatie

Proces in de samenleving waarbij de godsdienst aan betekenis inboet ten gunste van rationeel denken en economische en hedonistische motieven.
Gevonden op https://www.cultureelwoordenboek.nl/psychologie-en-sociologie/secularisatie

secularisatie

de secularisatie zelfst.naamw. (v.) Uitspraak:   [sekylariza(t)si] proces waarbij het maatschappelijk leven zich steeds meer gescheiden ontwikkelt van de kerk en het geloof Synoniem:   verwereldlijking © Kernerman Dictionaries. SpellingCorrect gespeld: 'secul...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/secularisatie

SECULARISATIE

1) Naasting van kerkelijke goederen 2) Ontkerkelijking 3) Verwereldlijking
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/SECULARISATIE/1

Secularisatie

Secularisatie is, strikt genomen, het onteigenen van bezit van de Kerk. Het gaat hier dan meestal om het bezit van land en kloosters dat overgaat van de Katholieke Kerk op de staat. In de 17e eeuw, de tijd van het protestantisme, werd de macht van wereldlijke (`seculiere`) vorsten in bepaalde streken groter in verhouding tot de macht van de Kerk.....
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Secularisatie

secularisatie

afnemen van de invloed van de kerk op de samenleving
Gevonden op http://www.blaucapel.nl/diversen/begrip.htm

Secularisatie

Onteigening door de staat van kerkelijke goederen en instellingen
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10407

Secularisatie

beschrijft het proces waarbij religie haar invloed op verscheidene sferen van het sociale leven verliest; verwereldijking; afkalving religie
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10645

Secularisatie

'Secularisatie' of 'secularisering' betekent letterlijk 'verwereldlijking'. Tegenwoordig wordt 'secularisatie' vooral gebruikt voor het proces waarin de georganiseerde godsdienst haar greep op de maatschappij verliest.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10692

secularisatie

[Levensbeschouwing] het terugtreden van de religie uit de samenleving
Gevonden op https://quizlet.com/115583233/levensbeschouwing-flash-cards/

Secularisatie

[Geschiedenis] Het afnemen van de invloed van kerk en geloof.
Gevonden op https://quizlet.com/120980580/geschiedenis-begrippen-hoofdstuk-6-en-33-flas
Geen exacte overeenkomst gevonden.