Zoek op

sinecure

ambt waaraan weinig of geen werk vastzit, maar wel een bezoldiging. (Van Dale) ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.nl/zoek/sinecure

sinecure

de sinecure zelfst.naamw. (m./v.) Uitspraak:   [sinə'kyrə] geen sinecure  (geen makkelijke taak) `Een bevalling is bepaald geen sinecure.` © Kernerman Dictionaries. SpellingCorrect gespeld: 'sinecure' komt voor in de Woordenlijst Nederlandse Taal van de Ta...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/sinecure

SINECURE

1) Ambt dat bezoldiging geeft bij geen of weinig werk 2) Baantje (gemakkelijk) 3) Betaald ambt zonder werk 4) Gemakkelijk baantje 5) Gemakkelijk en voordelig baantje 6) Gemakkelijke taak 7) Iets gemakkelijks 8) Iets heel makkelijks 9) Kleinigheid 10) Lichte taak 11) Luizenbaan 12) Makkelijk baantje 13) Simpel baantje 14) Sinecuur 15) Voordelig baan...
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/SINECURE/1

Sinecure

Een sinecure (latijn: sine, zonder en cura, zorg) is een ambt waaraan een salaris of bepaalde privileges gekoppeld zijn, maar waar geen of vrijwel geen verplichtingen tegenover staan. De term werd oorspronkelijk voor bepaalde kerkelijke ambten gebruikt, maar wordt ook voor staatkundige functies gebruikt. ==Sinecure in de kerk== In de middeleeuwen ...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Sinecure

Sinecure

Let op: Spelling van 1858 Eng., eene werkelooze kerkelijke bediening; een ambt, waarbij men geene ambtsbezigheid te verrigten en echter een goed inkomen heeft; zoodanige zijn er nog veel in Engeland, alwaar men niet zelden eene soort van handel daarmede drijft
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/weil004kuns01_01/

Sinecure

Ambt of andere betrekking, waarvoor een goed salaris wordt geboden tegen geen of weinig te verrichten arbeid. Een vooral in de achttiende eeuw veel voorkomende praktijk.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10429

sinecure

gemakkelijke taak (toon de herkomst via de etymologiebank)
Gevonden op http://www.etymologiebank.nl/trefwoord/sinecure

sinecure

[Nederlands] ambt met bezoldiging, maar weinig of geen bezigheden, gemakkelijk klusje
Gevonden op https://quizlet.com/5633876/nederlands-flash-cards/
Geen exacte overeenkomst gevonden.