Zoek op

specificiteit

correct negatieve score van de test bij personen die de ziekte niet hebben
Gevonden op http://www.audiologieboek.nl/htm/hfdwrd/s.html

Specificiteit

1. (Statistiek) Het percentage van personen zonder een ziekte die men via een test wil opsporen en die ‘terecht’ als niet-ziek worden geclassificeerd (terecht-negatief), te weten t.o.v. de algemeen aanvaarde standaard (‘gouden standaard’). 2. (Psychologisch) Veronderstelde samenhang tussen bepaalde lichamelijke aandoeningen (bijvoorbeeld as...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/11110

Specificiteit

In de medische diagnostiek: de kans, dat een diagnostische test negatief is, als de onderzochte patiënt de betreffende ziekte niet heeft.
Gevonden op http://www.wynneconsult.com/root/HomePageKB012.htm

Specificiteit

De mate waarin een ontsluitingsmethode het mogelijk maakt precies de onderwerpen aan te duiden met indextermen
Gevonden op https://labyrinth.rienkjonker.nl/lexicon/terminologie
Geen exacte overeenkomst gevonden.