Zoek op

stadsrechten

Door de stadsheer soms op verzoek van de burgers verleende privilegebrief waarin een zekere mate van autonomie werd erkend en de rechten van de heer werden omschreven. Dit was voor iedere stad verschillend. Dikwijls hield het stadsrecht in dat de plaats een eigen bestuur en wetgeving kreeg, met eigen rechtspraak, belastingen, maten en gewichten. De...
Gevonden op https://www.cultureelwoordenboek.nl/geschiedenis-middeleeuwen/stadsrechten

stadsrechten

In de Middeleeuwen waren Stadsrechten bijzondere rechten en privileges, toegekend door de feodale heersers, zoals koningen, vorsten, graven of hertogen - de zogenaamde landheren. Stadsrechten bestonden in de eerste plaats uit het recht van een stad op eigen rechtspraak. Burgers konden bij een geschil hun zaak bepleiten voor een rechtbank, bestaande...
Gevonden op https://www.cultureelwoordenboek.nl/nederlandse-voorgeschiedenis/stadsrecht

STADSRECHTEN

1) Bepaalde rechten
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/STADSRECHTEN/1

stadsrechten

het recht van een stad om zijn eigen rechtspraak, en rechters en (jaar)markten te hebben
Gevonden op http://home.planet.nl/~dumon002/woordenboek/alfa.html

Stadsrechten

Om het ontstaan van steden te bevorderen verleenden edelen vanaf de 10e eeuw privileges aan nederzettingen. Vanaf het moment dat deze privileges in één keer in een totaalpakket werden aangeboden, wordt gesproken van stadsrechten. Stadrechten maakten van een nederzetting een aantrekkelijke vestigingsplaats voor kooplieden. Van de economische bloei...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10414

Stadsrechten

[Geschiedenis] Het recht van een stad op eigen bestuur en eigen rechtspraak.
Gevonden op https://quizlet.com/85190342/geschiedenis-flash-cards/

Stadsrechten

Rechten, verleend door de landsheer aan een gemeenschap, die afweken van het omringende land.
In 1407 verleende bisschop Frederik van Blankenheim aan de burgerij van Coevorden een aantal rechten (als bevestiging van oudere rechten). Hiertoe behoorden de instelling van een vrije markt, uitoefening van de lage rechtspraak door burgemeesters en va...
Gevonden op https://www.geheugenvandrenthe.nl/Stadsrechten
Geen exacte overeenkomst gevonden.