Zoek op

keur

bestuursrecht: verordening (met één of meer strafbepalingen) uitgevaardigd door een waterschap ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.nl/zoek/keur

keur

keur zelfst.naamw. veel keus van hoge kwaliteit, uitgelezen verscheidenheid    Voorbeeld: `in deze categorie vindt u een keur van kasten voor de kinderkamer `geschiedenis plaatselijke verordening (b.v. gildekeur) Bron: WikiWoordenboek. SpellingCorrect gespeld: 'keur' komt voor...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/keur

KEUR

1) Assortiment 2) Beoordeel het neusje van de zalm 3) Beste 4) Bewijs 5) Bloem 6) Collectie 7) Electie 8) Elite 9) Elitegroep 10) Handvest 11) Het beste 12) IJk 13) IJkmerk 14) Kern 15) Keuze 16) Keuze uit geschriften 17) Kust 18) kwintessens 19) Merk 20) Merk op goud en zilver 21) Merk van gehalte 22) Overvloed 23) Plant 24) Puik 25) Rijke sorteri...
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/KEUR/1

Keur

[Dendermonde] - Het Keur of Keur is een wijk in de Belgische stad Dendermonde. De wijk ligt ten oosten van het centrum van Dendermonde en heeft een eigen parochie. Ten zuiden van het Keur ligt de wijk Lutterzele, ten oosten het industriegebied Hoogveld. == Geschiedenis == Na de Tweede Wereldoorlog verhuisden vele mensen, ui...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Keur_(Dendermonde)

Keur

[waterschap] - De keur is een verordening met de regels die een waterschap hanteert bij de bescherming van waterkeringen, watergangen en bijbehorende kunstwerken. Als er (bouw)werkzaamheden uitgevoerd worden in de nabijheid van een water of een dijk, heeft degene die dat wil doen een keurvergunning of keurontheffing van het...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Keur_(waterschap)

Keur

Verordening met strafbepaling van een waterschap.
Gevonden op http://s07.static-shell.com/content/dam/shell/static/nam/downloads/pdf/mer/

Keur

Let op: Spelling (deels) uit 1864: v. [geen meervoud] keus, verkiezing; daar is - van goed; zoo gij mij de - (keus) laat; [spreekwoord] te kust en te -, zoo veel men maar wil; het beste, de bloem, - van spijzen, de - der natie; stempel -, merk van gehalte (op goud of zilver), kleine -, groote -; handvest; plaatselijke verordening, ordonnanti...
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/cali003nieu01/cali003nieu01_0014.htm

keur

Spreekwoorden: (1914) Om de keur niet van de balk willen vallen,
d.w.z. geene voorkeur hebben in eene zaak; het eene al even slecht als het andere vinden. Zie Con. Somme, 156: Ic en viele om die core van den balke niet; Sart. III, 1, 12: Ick viel om die keur van die balk niet, de duplici malo dici solitum, ut non magni re...
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/stoe002nede01_01/stoe002nede01_01_1149.htm

Keur

Verordening van een waterschap waarin beheer, onderhoud en gebruik van waterschapswerken is vastgesteld.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10414

Keur

Een verordening van de waterbeheerder, waarin een verzameling van geboden en verboden ten aanzien van het waterbeheer is opgenomen, bij overtreding waarvan bestuursdwang of strafbepalingen kunnen worden toegepast.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10624

keur

Def.: verordening van een waterschap of hoogheemraadschap, waarin een stelsel van verbods- en gebodsbepalingen is opgenomen ter bescherming en instandhouding van de waterhuishouding en waterstaatswerken.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10880

keur

uitnemende verscheidenheid; plaatselijke verordening (toon de herkomst via de etymologiebank)
Gevonden op http://www.etymologiebank.nl/trefwoord/keur

keur

een heleboel waar je uit kunt kiezen vb: er stond een keur van lekkers op tafel
te kust en te keur [voor het kiezen, zoveel je maar wilt]
Gevonden op http://www.muiswerk.nl/mowb/?word=keur
Geen exacte overeenkomst gevonden.