Zoek op

stempas

persoonlijke pas waarmee een stemgerechtigde op ieder gewenst stembureau in zijn gemeente zijn stem kan uitbrengen
Gevonden op http://anw.inl.nl/article/stempas

Stempas

Een stempas is in Nederland een verklaring in de vorm van een pas, waarmee een kiesgerechtigde wordt toegestaan binnen het gebied van het orgaan waarvoor een verkiezing wordt gehouden, meestal de gemeente of deelgemeente, aan de stemming deel te nemen. Het stemmen gebeurt in een stembureau naar keuze. De stempas wordt door de gemeente verstrekt aa...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Stempas

Stempas

De stempas hetgeen waarmee een kiezer wordt uitgenodigd te stemmen en waarmee de stemmer zijn stem daadwerkelijk kan uitbrengen. Nederland is een constitutionele monarchie met een parlementair stelsel. Dit impliceert dat er in Nederland sprake is van een door de burgers gekozen parlement (volksvertegenwoordiging). Iedere burger in Nederland heeft o...
Gevonden op http://www.ensie.nl/definitie/Stempas
Geen exacte overeenkomst gevonden.