Zoek op

vagevuur

vagevuur zelfst.naamw. religie een plaats waar de zielen van gestorven personen gereinigd worden    Voorbeeld: `Toen hij kwam te overlijden, ging zijn ziel naar het vagevuur. ` Bron: WikiWoordenboek. SpellingCorrect gespeld: 'vagevuur' komt voor in de Woordenlijst Nederlandse T...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/vagevuur

vagevuur

Plaats waar volgens de katholieke traditie de zielen van de gestorvenen verblijven die nog niet voor al hun zonden op aarde hebben geboet en die niet zo ernstig gezondigd hebben dat ze een plaats in de hel verdienen. Na loutering in het vagevuur zou de ziel naar de hemel opstijgen. Het idee van een vagevuur als `derde plaats` tussen hel en hemel is...
Gevonden op https://www.cultureelwoordenboek.nl/geschiedenis-middeleeuwen/vagevuur

VAGEVUUR

1) Deel van de hel 2) Dodenverblijf 3) Hel 4) Hellevuur 5) Louteringsberg 6) Louteringsplaats van zielen 7) Plaats van lijden 8) Plaats van narigheid 9) Purgatorium 10) Rijk van de schimmen 11) Vuurkolk
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/VAGEVUUR/1

Vagevuur

Vagevuur, ook wel purgatorium of louteringsberg, zijn in de katholieke leer namen voor een plek of staat na de dood voor zielen die naar de hemel gaan, waar men wordt gelouterd of gestraft, voor nog niet uitgeboete zonden die wel al vergeven zijn (in het geval van zware zonden in de biecht of door een volmaakt berouw). Anders gezegd: iedere zware ...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Vagevuur

vagevuur

• [religie] een plaats waar de zielen van gestorven personen gereinigd worden.
Gevonden op http://nl.wiktionary.org/wiki/vagevuur

Vagevuur

Plaats waar de zielen door het vuur gezuiverd worden van zonden waarvoor op aarde niet volledig boete is gedaan.
Gevonden op http://users.pandora.be/history/Verklarende%20woordenlijst.htm

vagevuur

plaats waar zielen gelouterd worden
Jaar van herkomst: 1240 (Bern. )
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/sijs002chro01_01/colofon.php

Vagevuur

Let op: Spelling van 1858 eigenlijk, een veegvuur, schuijervuur; een voorgewende middelstand van smartelijke zuivering, waarin de zielen der menschen, bij hun verscheiden, geraken, om voor eene eeuwige gelukzaligheid vatbaar of rijp te worden; (volgens de leer der Roomsch-Katholijke kerk)
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/weil004kuns01_01/

Vagevuur

Plaats waar de overledenen de - na de vergiffenis in de biecht nog resterende - straffen voor hun zonden uitboeten, alvorens tot de hemel toegelaten te worden. Als Latijns purgatorium (zuiverend vuur) komt dit begrip al bij de vroegste kerkelijke schrijvers voor, o.a. bij Augustinus (Enchiridion 69, Migne Patr. Lat. 40, 265). De Franse, Engelse (et...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10694

vagevuur

plaats waar zielen gelouterd worden (toon de herkomst via de etymologiebank)
Gevonden op http://www.etymologiebank.nl/trefwoord/vagevuur

vagevuur

plaats waar mensen komen die nog niet naar de hemel kunnen vb: de katholieken geloven in een vagevuur
Gevonden op http://www.muiswerk.nl/mowb/?word=vagevuur
Geen exacte overeenkomst gevonden.