Zoek op

STRATIFICATIE

1) Gelaagdheid van bodemelementen 2) Indeling van de bevolking in lagen 3) Laagsgewijze ligging 4) Wijze waarop gesteenten gelaagd zijn
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/STRATIFICATIE/1

Stratificatie

[botanie] - Sommige zaden hebben een stratificatie nodig alvorens ze kunnen kiemen. De volgende soorten stratificatie worden onderscheiden: ==Mechanische stratificatie== Door stratificatie wordt de zaadhuid beschadigd, waarna het zaad water kan opnemen. De beschadigingen kunnen niet alleen mechanisch ontstaan, maar ook via ...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Stratificatie_(botanie)

stratificatie

laagvorming
Jaar van herkomst: 1847 (KKU )
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/sijs002chro01_01/colofon.php

stratificatie

Def.: het voorkomen of de vorming van duidelijke, onderling gescheiden lagen in een waterbekken, gekarakteriseerd door temperatuur- en dichtheidsverschillen over de waterkolom. In de bovenlaag overheersen opbouwprocessen, en in de onderlaag afbraakprocessen. Laatstbedoelde processen kunnen in de onderlaag gepaard gaan met onder meer zuurstof...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10880

stratificatie

laagvorming (toon de herkomst via de etymologiebank)
Gevonden op http://www.etymologiebank.nl/trefwoord/stratificatie

Stratificatie

Een gestratificeerde steekproef is samengesteld uit deelsteekproeven, die ieder aselect uit een deelpopulatie zijn getrokken.
Gevonden op http://www.wynneconsult.com/root/HomePageKB012.htm
Geen exacte overeenkomst gevonden.