Zoek op

successierechten

fiscaal recht: (in België vaak verkeerdelijk erfenisrechten genoemd) belasting die bij een overlijden betaald moet ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.be?zoek=successierechten

successierechten

fiscaal recht: belasting die over een verkregen erfenis moet worden betaald, mits de erflater ten tijde van zijn overlijden ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.nl/zoek/successierechten

SUCCESSIERECHTEN

1) Naam van belasting
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/SUCCESSIERECHTEN/1

Successierechten

Successierecht of erfenisrecht is de belasting die wordt geheven over een erfenis.
Gevonden op http://erfrechtadvocaat.nu/begrippen-lijst-erfrecht/

Successierechten

Bij overgang van eigendom door overlijden moet de opvolgende (successievelijke) eigenaar belasting betalen.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10251

Successierechten

Bij overgang van eigendom door overlijden of schenking moet de opvolgende eigenaar belasting betalen (succesierechten).
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10264

Successierechten

Hoe groter de erfenis, hoe groter de belasting die men ervoor moet betalen. Tot bepaalde bedragen zijn de naaste verwanten vrijgesteld van die belasting. De overgebleven echtgenoot mag tot € 532.570,00 erven zonder dat hij-zij daarover belasting hoeft te betalen. Op dit bedrag wordt gekort de helft van de gekapitaliseerde waarde van door het o...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10977

successierechten

belasting op nalatenschappen
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/11288

Successierechten

Bij overgang van een eigendom door overlijden moet de opvolgende successievelijk eigenaar belasting betalen.
Gevonden op http://www.financielebegrippen.com/successierechten

Successierechten

bij overgang van eigendom door overlijden of schenking moet de opvolgen-de (successievelijke) eigenaar belasting betalen
Gevonden op http://www.hypotheekwoordenboek.nl/S

Successierechten

De belasting die betaald moet worden op een erfdeel . De schijven, tarieven en verminderingen voor de berekening van de successierechten zijn afhankelijk van het gewest waar de erflater de laatste vijf jaar van zijn leven zijn fiscale woonplaats had: zie Successierechten Vlaams Gewest , Successierechten Waals Gewest , Successierechten Brussels Hoof...
Gevonden op http://www.seniorennet.be/Pages/Geld_werk/Dossier_successie/woordenboek_erf

Successierechten

Successierechten zijn belastingen die wordt geheven over erfenissen en schenkingen. Het tarief van deze belasting is sterk progressief en afhankelijk van twee factoren: 1) De hoogte van de verkrijging;
2) De mate van verwantschap tussen de schenker of erflater en de begunstigde. Zo betaalt een dochter, die erft van haar moeder, minder belasting ...
Gevonden op http://www.uitgeverijstreutker.nl/files/pdf/Begrippenbank.pdf
Geen exacte overeenkomst gevonden.