Zoek op

suite

Een instrumentaal muziekstuk, bestaande uit een opeenvolging van dansen met een verschillend ritme (barok ). Oorspronkelijk in de zeventiende eeuw geschreven als begeleiding bij de toen gebruikelijke (hof)dansen, zoals Allemande, Courante, Sarabande, Gigue, Menuet , Gavotte enzovoort. Gaandeweg werd het een muziekvorm die ook als concert werd uitge...
Gevonden op https://www.cultureelwoordenboek.nl/klassieke-muziek/suite

suite

de suite zelfst.naamw. (m./v.) Uitspraak:   [ˈswitə] Verbuigingen:   suite|s (meerv.) 1) twee kamers achter elkaar die met schuifdeuren of openslaande dubbele deuren van elkaar zijn gescheiden Voorbeeld:   `een bruidssuite in het hotel reserveren`
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/suite

SUITE

1) Aaneengesloten kamers 2) Chique hotelkamer 3) Deel van een gebouw 4) Deel van een hotel 5) Deel van een huis 6) Deftige kamer 7) Drie of meer opeenvolgende kaarten in kaartspel 8) Dubbele kamer 9) Dure hotelkamer 10) Dure kamer 11) Gevolg 12) Hotelafdeling 13) Hotelkamer 14) Hotelsuite 15) Hotelvertrek 16) Hotelvertrekken 17) Ineen lopende kamer...
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/SUITE/1

Suite

[Poot] - Suite is een compositie voor harmonieorkest van de Belgische componist baron Marcel Poot, lid van de componisten groep De Synthetisten. == Muziek == Deze suite bestaat uit zes delen: Prélude Allegro moderato Allegro vivo e giocoso Sarabande Allegro vigoroso Postlude. De delen zijn onderling contrasterend, maar de ...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Suite_(Poot)

Suite

[Segers] - Suite is een compositie voor harmonieorkest of fanfareorkest of brassband van de Belgische componist Jan Segers. == Geschiedenis == Het werk behaalde de prijs van de provincie Antwerpen tijdens een compositiewedstrijd en werd verplicht werk voor verschillende provinciale en nationale wedstrijden in binnen- en bui...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Suite_(Segers)

Suite

[geologie] - Een suite is in de geologie en geochemie een groep gesteenten die chemisch, mineralogisch of anderszins bij elkaar horen, maar geen duidelijke gelaagdheid of andere structuur vertonen waarop ze in eenheden in te delen zijn. Met name Stollingsgesteente, maar ook metamorf gesteente wordt soms door geologen in sui...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Suite_(geologie)

Suite

[muziek] - Suite is een muziekterm waarmee een bepaalde vorm van een (meerdelig) muziekstuk wordt aangeduid. De term is voortgekomen uit de hoofse danspraktijk in het Frankrijk van de 17de eeuw, en verspreidde zich overal in het Europa benoorden de Alpen. Een reeks afwisselende dansvormen, gespeeld door het (hof)orkest, wer...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Suite_(muziek)

Suïte

Let op: Spelling (deels) uit 1864: v. [geen meervoud] gevolg, stoet; twee of meer kamers achter elkander; [bij militairen] ) à la -, niet in werkelijke dienst.
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/cali003nieu01/cali003nieu01_0022.htm

Suite

[Mil. Woordenboek, spelling van 1861 ``Suite``] A la suite voeren, een officier boven de formatie bij een troepengedeelte indeelen, waarbij al dan niet het oogmerk kan bestaan, hem later daarbij in de strekte op te nemen
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/land016mili01_01/land016mili01_01_0020.htm

Suite

Let op: Spelling van 1858 Fr., het gevolg, de stoet, de gezamenlijke begeleiders; eene volgreeks van kamers; het vervolg, de voortzetting, bij voorbeeld, van een boek; de zamenhang van woorden of gedachten; de suite, achtervolgens, onmiddellijk, terstond; en suite, vervolgens, daarna. Suiten, (muz.) ver...
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/weil004kuns01_01/

Suite

Een suite bestaat vaak uit twee of drie kamers achter elkaar, verbonden door een doorgang tussen kasten en-of schouwen en meestal gescheiden via schuifdeuren. Populaire bouwwijze bij vooroorlogse huizen.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10264

Suite

Cyclisch muziekstuk dat is samengesteld uit een aantal korte danswijzen, die in dezelfde toonsoorten vaak in liedvorm geschreven zijn.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10282

Suite

Een suite is de beste en duurste kamer van het hotel, zie ook hotelsuite. Deze is vaak zeer prijzig!
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10786

Suite

In de hotellerie tweepersoonskamer met aparte zitkamer in een luxe hotel. Zie ook all suite hotel. In de scheepvaart zie bij state room
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10965

suite

ineenlopende kamers; muziekstuk met meerdere delen (toon de herkomst via de etymologiebank)
Gevonden op http://www.etymologiebank.nl/trefwoord/suite

Suite

Compositie die is opgebouwd uit thematische of tonaal samenhangende onderdelen
Gevonden op http://www.hoorn.be/muziektermen.htm

Suite

(muziek) Suite, een opeenvolging van meerdere in zich gesloten dansdelen. Onder een suite verstaat men een opeenvolging van meerdere, in zich gesloten delen voor één of meerdere instrumenten. Uitgangspunt voor de vanaf het begin van de 16e eeuw wijd verspreide suite was de paarvorming van tegengestelde dansen; op een langzame statige dans in een ...
Gevonden op http://www.kunstbus.nl/muziek/suite.html

suite

twee of meer kamers die met elkaar in verbinding staan vb: zij huren een suite in het hotel
muziekstuk dat bestaat uit melodieën die overeenkomsten met elkaar vertonen vb: we luisterden naar de Peer Gyntsuite van Grieg
twee of meer programmaonderdelen die samen een geheel vormen vb: de suite Moderne Vreemde Talen bestaat...
Gevonden op http://www.muiswerk.nl/mowb/?word=suite
Geen exacte overeenkomst gevonden.