Zoek op

schizofrenie

Ziekte met psychotische symptomen, apathie en ernstig sociaal disfunctioneren. Begint meestal sluipend tijdens adolescentie en heeft dan een chronisch beloop met wisselende episoden. De oorzaak is niet duidelijk. Een erfelijke component is aanwezig, maar ook omgevingsfactoren zoals complicaties bij de bevalling spelen een rol.
Gevonden op https://www.cultureelwoordenboek.nl/levenswetenschappen-en-geneeskunde/schi

schizofrenie

de schizofrenie zelfst.naamw. (v.) Uitspraak:   [sxidzofre'ni, sxizofre'ni] geestesziekte waarbij je niet meer goed weet wat echt is en wat niet Voorbeeld:   `symptomen van schizofrenie: hallucinaties, verwardheid etc.` © Kernerman Dictionaries. SpellingCorrect g...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/schizofrenie

SCHIZOFRENIE

1) Aandoening met stemmen in het hoofd 2) Geestelijke ziekte 3) Geestessplijting 4) Geestesziekte 5) Gemene ziekte 6) Gespletenheid 7) Hersenaandoening 8) Innerlijke verscheurdheid 9) Pathologische gespletenheid 10) Psychische aandoening 11) Psychische stoornis 12) Psychische ziekte 13) Stoornis in je hoofd 14) Ziekte met verwardheid 15) Zielsziekt...
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/SCHIZOFRENIE/1

schizofrenie

•een chronische geestesziekte met perioden van verwardheid en psychose.
Gevonden op http://nl.wiktionary.org/wiki/schizofrenie

schizofrenie

gespletenheid in de persoonlijkheid
Jaar van herkomst: 1930 (Vd Sijs 1998 )
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/sijs002chro01_01/colofon.php

schizofrenie

ernstige psychische stoornis met kenmerken zoals hallucinaties, wanen, onsamenhangende spraak, chaotisch gedrag en een afvlakking van het sociale en beroepsmatige functioneren
Gevonden op http://www.dokterdokter.nl/encyclopedie/overzicht

Schizofrenie

Schizofrenie, wat letterlijk gespleten geest betekent, is een geestesziekte waarbij een persoon naast normaal verstand van tijd tot tijd ook een vlaag van verward verstand krijgt. Een schizofreen persoon is meestal ook ongevoelig. Naar schatting lijden in Nederland zo’n 100.000 á 150.000 mensen aan schizofrenie. De ziekte begint zich meestal tus...
Gevonden op http://www.ensie.nl/definitie/Schizofrenie

schizofrenie

geestesziekte (toon de herkomst via de etymologiebank)
Gevonden op http://www.etymologiebank.nl/trefwoord/schizofrenie

Schizofrenie

Engels:Schizophrenia chronische geestesziekte met perioden van verwardheid en psychose
Gevonden op http://www.gezondheidsplein.nl/medisch-woordenboek/letter/s

Schizofrenie

Schizofrenie is een aandoening die zowel voor de patiënt als zijn omgeving veel leed meebrengt. Het is een aandoening waarvan een stoornis in de hersenen waarschijnlijk de oorzaak is.
Gevonden op http://www.gezondheidsplein.nl/medisch-woordenboek/letter/s

Schizofrenie

Schizofrenie is een aandoening die zowel voor de patiënt als zijn omgeving veel leed meebrengt. Het is een aandoening waarvan een stoornis in de hersenen waarschijnlijk de oorzaak is.
Gevonden op http://www.gezondheidsplein.nl/medisch-woordenboek/letter/s

Schizofrenie

Schizofrenie is een ziekte van de hersenen waarbij denken, gevoelsleven en gedrag ernstig verstoord zijn. Er is sprake van psychotische periodes met vreemd en verward denken, praten en gedrag. Het onderscheid tussen fantasie en werkelijkheid is dan zoek. Gedurende deze periodes kunnen schizofrenen sociaal niet functioneren. In Nederland lijden ong....
Gevonden op http://www.medicinfo.nl/%7B71f839cd-3f5d-443d-abed-31867927e4d0%7D

schizofrenie

Klachten en verschijnselen Twee of meer van de volgende verschijnselen gedurende tenminste één week: waandenkbeelden, opvallende hallucinaties die een groot deel van de dag duren, verwardheid, gebrek aan emoties of onaangepast tonen van emoties, bizarre waandenkbeelden (zoals spreken met bewoners van Mars). Niet goed in staat zijn normaal te werk...
Gevonden op http://www.menselijk-lichaam.com/geestelijke-gezondheid/schizofrenie

Schizofrenie

Schizofrenie is een ernstige en complexe psychiatrische ziekte die gepaard gaat met psychoses. Bij deze hersenaandoening verliest iemand het contact met de werkelijkheid en gaat het algemeen functioneren achteruit.
Op de linker PET-scan heeft een schizofreniepatiënt geen medicijnen ingenomen. Op de middelste scan heeft de patiënt een medicijn ...
Gevonden op http://www.natuurinformatie.nl/ndb.mcp/natuurdatabase.nl/i000959.html

Schizofrenie

Deze ernstige psychiatrische stoornis wordt gekenmerkt door fundamentele verstoringen van het denken en de waarneming en door een emotionele beleving die niet bij de omstandigheden past. De persoon heeft vaak het gevoel dat zijn intieme gedachten en gevoelens bij anderen bekend zijn of onder invloed van derden staan. Symptomen zijn onder andere wa...
Gevonden op http://www.participate-autisme.be/nl/index.cfm

Schizofrenie

de mentale toestand die resulteert uit verlichting zonder discipline. Het wordt beschouwd als een ernstige geestesziekte waarvoor geen medische genezing bestaat daar de realisatie van spirituele zelfreflectie niet ongedaan kan worden gemaakt tenzij zwaar geblokkeerd door psychopharmaca die een andere hel van bestaan vormen. Afkerig van discipline e...
Gevonden op http://www.theorderoftime.com/ned/spiritueel/termen.html

Schizofrenie

Schizofrenie is een ziekte van de hersenen, waarbij denken, gevoelsleven en gedrag van de patiënt ernstig verstoord zijn geraakt
Gevonden op http://www.ziekenhuis.nl/ziektebeelden/z/item73

schizofrenie

[Nederlands] psychische stoornis waarbij men het gevoel voor de realiteit verliest
Gevonden op https://quizlet.com/124891943/nederlands-flash-cards/
Geen exacte overeenkomst gevonden.