Zoek op

Synoptici

Het woord synopsis is afkomstig uit het Grieks, en betekent letterlijk ``samen (ge-)zien``. Het gaat om een overzichtelijke weergave van de inhoud van een film of een boek (je kunt in één oogopslag de inhoud zien`
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10068

synoptici

De drie evangelies van Mattheüs, Marcus en Lucas, die zoveel onderlinge gelijkenis vertonen, dat zij in één verzameling (synopsis) kunnen worden ondergebracht.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10068

Synoptici

De evangelisten Matteüs, Marcus en Lucas worden kortweg de 'Synoptici' genoemd omdat hun evangeliën zoveel overeenkomsten vertonen, dat ze ter vergelijking kunnen worden geplaatst in een kolommenoverzicht: een zogeheten 'synopsis'.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10692

Synoptici

De evangelisten Mattheus, Marcus en Lukas van wie de teksten min of meer parallel naast elkaar gelezen kunnen worden voor een vollediger overzicht, een synopsis.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10694
Geen exacte overeenkomst gevonden.