Zoek op

tempo

het tempo zelfst.naamw.Uitspraak:   [ˈtɛmpo] relatieve snelheid Voorbeelden:   `in hoog/snel/rap/razend tempo`, `het tempo versnellen/opvoeren`, `een pianostuk in een langzaam tempo`tempo maken  (sneller gaan) © Kernerman Dictionaries. SpellingCorrect ge...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/tempo

TEMPO

1) Automerk 2) Gang 3) Gezwindheid 4) Kaartterm 5) Muziekterm 6) Rapheid 7) Rapiditeit 8) Schielijkheid 9) Snel 10) Snelheid 11) Speed 12) Spoed 13) Tijdmaat 14) Tijdmaat van beweging 15) Vaart 16) Vlotheid 17) Vlugheid 18) Voortbewegingssnelheid
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/TEMPO/1

TEMPO

Afkorting van, TEMPOrary (tijdelijk), die vooral wordt gebruikt in de TAF en de TREND. De afkorting betekent, dat er in een aaneengesloten periode af en toe een bepaalde verandering in de weergesteldheid optreedt. De veranderende weerstoestand mag echter niet langer dan één uur per geval duren. Als dat wel het geval is, moet de term B...
Gevonden op http://home.kpn.nl/neele050/woordenboek/T.html

TEMPO

2,2,6,6-tetramethylpiperidinyloxyl (TEMPO) is een stabiele vrije radicaal. Het is een nitroxylradicaal met een NO-groep met een ongepaard elektron gedelocaliseerd over de stikstof-zuurstofbinding. Hij wordt gebruikt als reagens of katalysator in organische redoxreacties. De TEMPO-radicaal kan onder milde omstandigheden reversibel worden geoxideerd...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/TEMPO

Tempo

[Duitsland] - Tempo is een historisch merk van motorfietsen. Duits merk (1924-1927) dat 197 cc eencilinder tweetakten en 297 cc zijkleppers maakte, zij het in beperkte aantallen. ...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Tempo_(Duitsland)

Tempo

[Sandnes] - Tempo is een historisch merk van motorfietsen. DeNoorse Jonas Oglaend Sykkelfabrikken Aksjeselskap uit Sandnes begon in 1949 onder de naam Tempo met de productie van lichte motorfietsen, met motoren van ILO, Villiers, CZ en Sachs. In het algemeen waren het blokjes van 49- en 123 cc. ...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Tempo_(Sandnes)

Tempo

[auto] - Vidal & Sohn Tempo-Werk G.m.b.H. - handelsnaam Tempo - te Hamburg-Harburg was een Duitse autofabriek. Tempo werd in 1924 opgericht en hield zich bezig met de bouw van bestelwagens. Vooral de Tempo-driewielers en het model Matador zijn bekend. Het bedrijf werd in 1965 overgenomen door Hanomag, dat vanaf 1966 de merk...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Tempo_(auto)

Tempo

[muziek] - Onder het tempo (van Italiaans tijd, meervoud: tempi) wordt in de muziek de snelheid verstaan waarmee een muziekstuk gespeeld wordt. Ter aanduiding van het tempo worden Italiaanse termen gebruikt, zoals allegro, vivace, presto en dergelijke, waarmee globaal het tempo bepaald is. Voor een nauwkeuriger aanduiding w...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Tempo_(muziek)

Tempo

[schaken] - Tempo is een term in het schaakspel, waarmee een zet wordt aangeduid, of meer specifiek de ontwikkeling van de schaakstukken door het doen van zetten. Wanneer een speler een zinloze zet doet, heeft hij een tempo verloren, wanneer een speler de tegenstander dwingt om een zinloze zet te doen (bijvoorbeeld door met...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Tempo_(schaken)

tempo

•de snelheid waarmee een muziekstuk wordt gespeeld. •de snelheid waarmee dingen elkaar opvolgen. •tijd •weer •weer
Gevonden op http://nl.wiktionary.org/wiki/tempo

Tempo

Betrekkelijke snelheid van handelingen of gebeurtenissen
Synoniemen - Verwante begrippen - Snelheid, vaart, maat, spoed, vaart
Gevonden op http://psy.cc/psy/wiki/pmwiki.php?n=Begrippen.Tempo

Tempo

[Mil. Woordenboek, spelling van 1861 ``Tempo``] Onderdeel van eene zamengestelde handgreep of beweging. Oorspronkelijk was die verdeeling alleen ingesteld om de zamengestelde handgrepen enz. gemakkelijk te onderwijzen; later kwam daarbij nog het doel om de handgrepen sierlijker te doen uitvoeren
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/land016mili01_01/land016mili01_01_0021.htm

tempo

relatieve snelheid
Jaar van herkomst: 1839 (WNT verkorten )
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/sijs002chro01_01/colofon.php

Tempo

Let op: Spelling van 1858 Ital., de regte tijd, het ware oogenblik. In de muzijk- en danskunst, het juiste tijdpunt der maat; in de rijkunst, de bepaalde tijd voor de te maken bewegingen te paard; in de schermkunst en wapenoefening, het bedoelde tijdpunt voor de verschillende handgrepen enz. Tempo giust...
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/weil004kuns01_01/

Tempo

snelheid waarin een muziekstuk wordt gespeeld.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10760

tempo

relatieve snelheid (toon de herkomst via de etymologiebank)
Gevonden op http://www.etymologiebank.nl/trefwoord/tempo

tempo

Italiaanse muziekterm: het eerste tempo
Gevonden op http://www.hoorn.be/index.htm

Tempo

De snelheid waarmee een muziekstuk wordt gespeeld
Gevonden op http://www.hoorn.be/muziektermen.htm

tempo

snelheid waarmee je iets doet of waarmee iets gebeurt vb: in hoog tempo maakte hij alle vragen
tempo maken [steeds sneller gaan]
tempo! [snel! opschieten!]
Gevonden op http://www.muiswerk.nl/mowb/?word=tempo

tempo

[muziek] Ofwel hoe snel een muziekstuk gespeeld wordt. Dit kan worden aangegeven met een getal, bijvoorbeeld: 120 of 120BPM (120 Beats Per Minute). Eén tel van het muziekstuk duurt nu dus 60-120=0.5sec. Dit wordt ook wel het metronoomgetal genoemd. Een metronoom is een hulpmiddel dat musici gebruiken om goed in één tempo te leren spelen. Je gebr...
Gevonden op http://www.popschoolmaastricht.nl/college_tempo_maat_ritme.php?menu=menuMuz

Tempo

[Muziek] De snelheid waarmee de muziek word uitgevoerd
Gevonden op https://quizlet.com/117674170/muziek-begrippen-11-12-15-flash-cards/
Geen exacte overeenkomst gevonden.