Zoek op

tijd

de tijd zelfst.naamw. (m.) Uitspraak:   [tɛit] Verbuigingen:   tijd|en (meerv.) 1) opeenvolging van de momenten tussen vroeger en later zeeën van tijd hebben  (helemaal geen haast hebben)de tijd aan zich hebben  (geen haast hebben)De tijd dringt...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/tijd

Tijd

Tijd kan na hoogte, breedte en lengte gezien worden als de vierde dimensie. Van een gebeurtenis kan gezegd worden dat deze na een andere gebeurtenis plaatsvindt. Een gebeurtenis vindt plaats op een tijdstip of moment. De tijd wordt wel gezien als een opeenvolging van tijdstippen. Daarnaast kan bepaald worden hoe lang een gebeurtenis na een andere ...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Tijd

Tijd

[geologie] - Een tijd of tijdsnede (Engels: age) is in de geochronologie een onderverdeling van de geologische tijdschaal. Een tijdsnede is een onderverdeling van een tijdvak. In Nederland wordt de term age soms niet vertaald maar in de praktijk sowieso maar zelden gebruikt. Vaak worden in plaats daarvan het begrip etage ge...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Tijd_(geologie)

tijd

•de onstuitbare gang der dingen van toekomst door het heden naar het verleden.
Gevonden op http://nl.wiktionary.org/wiki/tijd

Tijd

Let op: Spelling (deels) uit 1864: m. (-en), duur, uitgestrektheid van duur, tijdruimte; tijdstip; uitstel; saizoen; ouderdom; gelegenheid; ledige tijd; den - doden (nutteloos -, werkeloos doorbrengen); de - der jeugd, de jaren der kindschheid, - jongelingschap; de - (het oogenblik, de dag) is nog niet gekomen om....; op - kopen, iets kopen ...
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/cali003nieu01/cali003nieu01_0023.htm

Tijd

[Mil. Woordenboek, spelling van 1861 ``Tijd``] Voor elke militaire onderneming is tijd noodig en bij velen komt het er op aan zeer naauwkeurig den tijd te berekenen. Tusschen het besluit tot eenige onderneming en de werkelijke uitvoering daarvan, verloopt altoos T. en het is van het hoogste gewigt om dezen juist te berekenen. De verschillend...
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/land016mili01_01/land016mili01_01_0021.htm

tijd

besloten tijd, gesloten tijd: de periode waarin, volgens de wet, geheel niet gevist mag worden. Ook sluitingstijd genoemd. Zie ook rusttijd. Genoemd in: Dr. Th. H. van Doorn, Terminologie van Riviervissers in Nederland
Gevonden op http://www.debinnenvaart.nl/binnenvaarttaal/woord.php?woord=t

tijd

een belangrijk structuurelement bij epiek, waarin niet alleen een chronologisch tijdsverloop voorkomt, maar waarin volop met tijd 'gespeeld' kan worden. Prospectie en retrospectie, flashbacks en flashforwards alsook tempowisselingen behoren tot de mogelijkheden die de auteur in dit spel ten dienste staan.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/Media/Syllabus-literaire-begrippen.php

tijd

periode; moment (toon de herkomst via de etymologiebank)
Gevonden op http://www.etymologiebank.nl/trefwoord/tijd

tijd

reeks van momenten vb: dat is een tijd geleden
de tijd vliegt [hij gaat snel voorbij]
de tijd zal het leren [later weten we het wel]
tijd is geld [tijd is kostbaar]
ik heb daar geen tijd voor [ik kan er geen momenten voor vrijmaken]
hij zit de hele tijd te gapen [voortdurend, steeds]
de la...
Gevonden op http://www.muiswerk.nl/mowb/?word=tijd

Tijd

de opeenvolging van momenten. Heel nuchter is tijd afstand gedeeld door snelheid daar snelheid wordt uitgedrukt door het delen van de afstand door de tijd. Voor statische objecten is tijd dus een uitdrukking van afstand. In zekere mate is het culturele begrip van tijd problematisch dat een gemeenschappelijke snelheid negeert en de afstand ontkent e...
Gevonden op http://www.theorderoftime.com/ned/spiritueel/termen.html

tijd

een belangrijk structuurelement bij epiek, waarin niet alleen een chronologisch tijdsverloop voorkomt, maar waarin volop met tijd ‘gespeeld’ kan worden. Prospectie en retrospectie, flashbacks en flashforwards alsook tempowisselingen behoren tot de mogelijkheden die de auteur in dit spel ten dienste staan.
Gevonden op www.fontys.nl
Geen exacte overeenkomst gevonden.