Zoek op

TANTALISEREN

1) Belust maken zonder dat er bevrediging op volgt 2) Doen watertanden 3) Tandtergen
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/TANTALISEREN/1

Tantaliseren

Let op: Spelling (deels) uit 1864: [bedrijvend werkwoord] [gelijkvloeiend] (ik tantaliseerde, heb getantaliseerd), bij [iemand] begeerten opwekken die niet te bevredigen zijn.
*...LUS, m. [figuurlijk] rijke vrek; [iemand] die hoewel ruim van alles voorzien toch gebrek lijdt.
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/cali003nieu01/cali003nieu01_0023.htm

tantaliseren

Spreekwoorden: (1914) Iemand tantaliseeren,
d.i. iemand kwellen, plagen, door een lust of eene begeerte bij hem op te wekken, die niet kan worden bevredigd; aldus genoemd naar Tantalus, die door de goden veroordeeld was om in de onderwereld eeuwig honger en dorst te lijden, hoewel hij midden in het water stond, dat evenwe...
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/stoe002nede01_01/stoe002nede01_01_2341.htm

Tantaliseren

Let op: Spelling van 1858 tandtergen. Tantalus, volgens de fabelleer, de naam van eenen koning der Oudheid, die, uit hoofde van zijne euveldaden, door de goden ter helle was gedoemd, en daar, onder eenen boom, vol van de schoonste vruchten, in het water staande, niet eten of drinken kon; figuurlijk, een...
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/weil004kuns01_01/

tantaliseren

belust maken zonder te bevredigen (toon de herkomst via de etymologiebank)
Gevonden op http://www.etymologiebank.nl/trefwoord/tantaliseren
Geen exacte overeenkomst gevonden.