Zoek op

term

de term zelfst.naamw. (m.) Uitspraak:   [tɛrm] Verbuigingen:   term|en (meerv.) 1) woord Voorbeeld:   `zich in lovende termen over iemand uitlaten`Synoniem:   bewoording in bedekte termen spreken  (dingen zeggen zonder precies te ver...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/term

TERM

1) Aanleiding 2) Artikel van een wet 3) Begrip 4) Benaming 5) Benaming (naam kan niet) 6) Beweegreden 7) Bewoording 8) Deel van een evenredigheid 9) Deel van een reeks 10) Deel van een schip 11) Elk van de getallen van een reeks 12) Formule 13) Geijkte uitdrukking 14) Meetkundige term 15) Naam 16) Onderdeel van een reeks 17) Onversaagd 18) Taalkund...
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/TERM/1

term

•een woord of uitdrukking met een bepaalde betekenis.
Gevonden op http://nl.wiktionary.org/wiki/term

Term

Let op: Spelling (deels) uit 1864: m. (-en), woord, bewoording, uitdrukking [inzonderheid] in eenig vak van kunst of wetenschap gebezigd); korte volzin; [zeker, zekere] tijdsverloop; grensscheiding; (rek) cijfer eener reeks; stelling (eener sluitrede); beweegreden; aanspraak, regt; hij valt niet in de - en, hij behoort niet tot dezulken die....
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/cali003nieu01/cali003nieu01_0023.htm

Term

Let op: Spelling van 1858 bewoording, kunstbenaming
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/weil004kuns01_01/

term

uitdrukking (toon de herkomst via de etymologiebank)
Gevonden op http://www.etymologiebank.nl/trefwoord/term1

term

het woord voor iets vb: 'roteren' is een technische term
ik heb het in bedekte termen gezegd [niet openlijk]
Gevonden op http://www.muiswerk.nl/mowb/?word=term

Term

Woord of uitdrukking waarmee een begrip wordt aangeduid.
Gevonden op https://labyrinth.rienkjonker.nl/lexicon/terminologie
Geen exacte overeenkomst gevonden.