Zoek op

TETRAMETER

1) Viervoetige versregel
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/TETRAMETER/1

Tetrameter

Een viervoetige jambe, zoals bijvoorbeeld het vers van Scott (waarbij - een geaccentueerde en U een ongeaccentueerde lettergreep voorstelt): The way was long, the wind was cold U - ¦ U - ¦ U - ¦ U - In balladen vindt men dikwijls een afwisseling van jambische tetrameters en trimeters, zoals in het voorbeeld van Byron: I am the Rider of the Wind...
Gevonden op http://members.chello.nl/m.elburg4/Retorica/fil_t.htm

Tetrameter

Een tetrameter (ook: viervoeter) is een versregel die uit vier versvoeten bestaat. Uit: Wis- en natuurlyriek, Drs. P & Marjolein Kool, 2000. ...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Tetrameter

tetrameter

Term uit de klassieke prosodie voor een versregel die uit vier gelijke metrische (metrum) delen bestaat, bijv. vier jambische (jambe), trocheïsche (
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/bork001lett01_01/
Geen exacte overeenkomst gevonden.