Zoek op

Therapietrouw

Therapietrouw is het gewillig en blijvend volgen van de door een arts voorgeschreven behandeling door een patiënt. Verondersteld wordt dat een verminderde therapietrouw kan leiden tot een verhoogd risico op ziekte, sterfte en hogere kosten. Men kan onderscheiden: Acceptatie van ziekte en behandeling zijn belangrijke voorwaarden voor therapietrouw...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Therapietrouw

Therapietrouw

Synoniem: patient compliance (Eng)
De mate waarin patiënten zich aan de afgesproken behandeling houden. Selectieve verschillen in therapietrouw tussen patiënten kan de uitkomst van klinisch onderzoek systematisch vertekenen.
Gevonden op http://www.wynneconsult.com/root/HomePageKB012.htm
Geen exacte overeenkomst gevonden.