Zoek op

toetsingsrecht

staatsrecht: ingrijpende bevoegdheid van de rechter om de wet te toetsen aan ieder verbindende bepalingen van verdragen ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.be?zoek=toetsingsrecht

toetsingsrecht

staatsrecht: ingrijpende bevoegdheid van de rechter om de wet te toetsen aan verbindende bepalingen van verdragen en besluiten ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.nl/zoek/toetsingsrecht

Toetsingsrecht

Toetsingsrecht is het recht om wetten te toetsen aan een wet van een hogere orde, zoals een Grondwet of een verdrag. ==Nederlandse situatie== In Nederland toetst de rechter wetten en verdragen niet aan de Grondwet; dat is hem verboden in artikel 120 van de Grondwet, dat luidt: De formulering van deze bepaling komt uit de Grondwet van 1953 (artikel...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Toetsingsrecht

Toetsingsrecht

Recht om te onderzoeken of een bepaalde regeling niet in strijd is met een hogere. De rechter mag formele wetten niet toetsen aan de Grondwet, maar hij mag (en moet) wel onderzoeken of lagere regelingen (bijvoorbeeld verenigingstuchtrecht) in strijd zijn met hogere (bijvoorbeeld de Wet van de Burgerlijke Rechtsvordering)
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10871
Geen exacte overeenkomst gevonden.