Zoek op

temperatuur

de temperatuur zelfst.naamw. (v.) Uitspraak:   [tɛmpəraˈtyr] Verbuigingen:   tempera|turen (meerv.) maat voor warmte of kou Voorbeelden:   `de temperatuur aflezen op een thermometer`, `stijgende temperaturen`op temperatuur brengen  (de gewenste (me...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/temperatuur

TEMPERATUUR

1) Koorts 2) Koudegraad 3) Temp 4) Verhoging 5) Warmte 6) Warmtegraad 7) Weersgesteldheid
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/TEMPERATUUR/1

Temperatuur

Is een maat voor de kinetische energie die een voorwerp bezit. Hoe meer kinetische energie iets bezit, hoe hoger zijn temperatuur is. Er zijn verschillende temperatuurschalen om te temperatuur van een voorwerp uit te drukken. Het nulpunt van de absolute temperatuurschaal ligt op het punt waar het voorwerp geen kinetische energie meer heeft.
Gevonden op http://home.kpn.nl/neele050/woordenboek/T.html

Temperatuur

warmtegraad: op de meeste verfverpakkingen is de ideale verwerkings- - omgevingstemperatuur vermeld. Dit zijn de omstandigheden (ideale) waarbij de beste verwerking, vloeiing en droging verkregen wordt.
Gevonden op http://huis-en-tuin.infonu.nl/doe-het-zelf/26711-schilderen-a-tot-z-in-het-

Temperatuur

Temperatuur is een maat voor hoe warm of koud iets is. Natuurkundig gezien is het een maat voor de gemiddelde chaotische bewegingsenergie (als gevolg van Brownse beweging) per molecuul plus de beweging van atomen in moleculen. Het woord wordt ook specifiek gebruikt in de betekenissen koorts en buitenluchttemperatuur. == Meting van de temperatuur =...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Temperatuur

Temperatuur

[hoofdbetekenis] - ...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Temperatuur_(hoofdbetekenis)

temperatuur

•grootheid die de warmte aangeeft.
Gevonden op http://nl.wiktionary.org/wiki/temperatuur

temperatuur

warmtegraad
Jaar van herkomst: 1793 (WNT zoutzuur I )
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/sijs002chro01_01/colofon.php

Temperatuur

Let op: Spelling van 1858 de gesteldheid der lucht, met betrekking tot de warmte en koude, de droogte of vochtigheid. (In de muzijk), die stemming, volgens welke aan eenige toonen iets van de naauwkeurige zuiverheid, die zij, met betrekking tot zekere andere toonen, moesten hebben, wordt benomen, opdat ...
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/weil004kuns01_01/

temperatuur

De mate van warmte zoals deze wordt gemeten op een relatieve schaalverdeling.
Categorie: Kenmerken en Eigenschappen > thermische kenmerken en eigenschappen.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10491

Temperatuur

Zie lichaamstemperatuur, koorts, hyperthermie, hypothermie..
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10765

Temperatuur

warmtegraad: op de meeste verfverpakkingen is de ideale verwerkings- - omgevingstemperatuur vermeld. Dit zijn de omstandigheden (ideale) waarbij de beste verwerking, vloeiing en droging verkregen wordt.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10831

temperatuur

Afk.: T Def.: maat voor hoe warm of koud iets is
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10880

temperatuur

stemwijze van muziekinstrumenten (toon de herkomst via de etymologiebank)
Gevonden op http://www.etymologiebank.nl/trefwoord/temperatuur2

Temperatuur

De mate van warmte (of kou) uitgedrukt in graden. Vroeger sprak men ook wel van het temperament. De temperatuur wordt gemeten met een thermometer, een instrument dat in 1593 is uitgevonden door de Italiaan Galileo Galileï (1564-1642). In de beginjaren van de thermometer, toen het instrument nog thermoscoop werd genoemd, bestond er nog geen eenduid...
Gevonden op http://www.knmi.nl/cms/content/37023/temperatuur

Temperatuur

Temperatuur is de warmtetoestand van het lichaam, in stand gehouden door een ingewikkeld reguleringssysteem. Tot dit systeem behoren de warmtecentra in de hersenen, de huid met zijn zweetklieren, de longen, het bloed, de spieren en de inwendige organen, met name de lever. Tussen de opwekking van warmte door verbranding (oxidatie) van het voedsel in...
Gevonden op http://www.menselijk-lichaam.com/algemeen/temperatuur

temperatuur

hoe koud of hoe warm het is, uitgedrukt in graden vb: het is buiten 20 graden Celsius
er heerst een aangename temperatuur [het voelt prettig aan]
de temperatuur van iemand opnemen [met de thermometer vaststellen hoe warm het lichaam is]
Gevonden op http://www.muiswerk.nl/mowb/?word=temperatuur

temperatuur

[Aardrijkskunde] Hoe koud of warm het is uitgedrukt in graden Celsius of Fahrenheit.
Gevonden op https://quizlet.com/126584531/aardrijkskunde-31-thailand-een-andere-wereld-

temperatuur

natuurkundige grootheid om aan te geven hoe warm of koud iets is. De temperatuur is een maat voor de snelheid van moleculen. Warmte is de energie die nodig is of vrijkomt als die snelheid wordt verhoogd of verlaagd. De eenheid: graden Celsius (of Kelvin of Farhrenheit).
Gevonden op https://www.goedvoorbereidnaardepabo.nl/app/uploads/2016/12/2015_05-22-Begr
Geen exacte overeenkomst gevonden.