Zoek op

translatie

translatie zelfst.naamw. een overdracht, een overbrenging wiskunde een parallelle verplaatsing juridisch de verlegging van een rechtsgebied biochemie de omzetting van een genetische code in een eiwitstructuur Bron: WikiWoordenboek. SpellingCorrect gespeld: 'translatie' komt voor in de ...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/translatie

TRANSLATIE

1) Meetkundige term 2) Overbrenging 3) Parallelle verplaatsing
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/TRANSLATIE/1

translatie

proces waarbij een genetische code omgezet wordt in een eiwitstructuur
Gevonden op http://anw.inl.nl/article/translatie

Translatie

De vorm van de hoofdvraag van een strafproces, waarbij wordt gevraagd of de aanklacht, het rechtsgeding wel juridisch gegrond is (an actio iure intendatur) Vergelijk coniectura, finitie en qualitas
Gevonden op http://members.chello.nl/m.elburg4/Retorica/fil_t.htm

Translatie

De term translatie (afgeleid van het Latijnse translatio = verplaatsing) wordt gebruikt in de: ...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Translatie

Translatie

[biologie] - Bij de translatie bindt het tRNA (Transfer RiboNucleïnezuur) zich aan een aminozuur, om deze vervolgens "af te leveren" bij het ribosoom. In het ribosoom komen het mRNA en het passende tRNA bij elkaar. Het rRNA molecuul van het ribosoom katalyseert (versnelt) de reactie die de eiwitketen verlengt. Het feit dat...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Translatie_(biologie)

Translatie

[meetkunde] - Iedere translatie kan vervangen worden door twee spiegelingen. ==Definitie van translaties zonder vectoren== Men kan translaties van het vlak ook definiëren zonder gebruik te maken van coördinatenstelsels of vectoren. De synthetische meetkunde bouwt de theorie van punten en rechten op aan de hand van enkele ...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Translatie_(meetkunde)

Translatie

[natuurkunde] - In de natuurkunde is translatie een verplaatsing van een voorwerp tussen twee tijdstippen waarbij alle punten van het voorwerp op elk ogenblik dezelfde verplaatsing (hebben) ondergaan. Een verplaatsing van een puntmassa is altijd een translatie, omdat alle punten van dat voorwerp (hier de puntmassa) samenval...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Translatie_(natuurkunde)

Translatie

Let op: Spelling van 1858 Traductie, overbrenging; vertaling. Translateren, traduceren, overbrengen; overzetten, vertalen. Translateur, traducteur, iemand, die iets op een' ander overbrengt; ook een overzetter, vertaler, vertolker
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/weil004kuns01_01/

translatie

De vertaling van de reeks mRNA-codons in een reeks aminozuren met een specifiek volgorde, tijdens de vorming van het polypeptide (eiwit) door een ribosoom. Animatie van het translatieproces van
Gevonden op http://www.digischool.nl/bi/pbb/search.php

Translatie

De vertaling of het aflezen van mRNA in eiwitten.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10196

translatie

zie eiwitsynthese
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10698

Translatie

Kopiëring van de erfelijke code van het boodschapper-RNA in de ribosomen zodat de aldaar geproduceerde eiwitten de juiste aminozuren-volgorde hebben.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/11262

Translatie

3 fasen : initiatie, elongatie, terminatie. ; " Initiatie : het translatie-initiatie complex gaat binden op het 5' cap-uiteinde van het mRNA. Het mRNA wordt gescand tot het eerste AUG-triplet, dit ist het startcodon. ; " Elongatie : een tRNA met een anticodon complementair aan het volgende codon op het mRNA moet worden gerecruteerd. Dit tRNA is ge...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/nol.php

translatie

overbrenging (toon de herkomst via de etymologiebank)
Gevonden op http://www.etymologiebank.nl/trefwoord/translatie

Translatie

het plechtig over- brengen van relieken.
Gevonden op http://www.stedentipsvoortrips.nl/glossarium/termen.htm
Geen exacte overeenkomst gevonden.