Zoek op

TRAVESTEREN

1) Belachelijk inkleden 2) Verkleden 3) Vermommen
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/TRAVESTEREN/1

Travesteren

Let op: Spelling van 1858 travestir, Fr., verkleeden, vermommen; ook het werk eens schrijvers in eenen kluchtigen of belagchelijken stijl inkleeden. Getravesteerd, verkleed; ingekleed
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/weil004kuns01_01/
Geen exacte overeenkomst gevonden.