Zoek op

governance

Garandeert daadwerkelijke implementatie van richtlijnen en strategie en dat vereiste processen op de juiste manier worden gevolgd. Governance bevat het definiëren van rollen en verantwoordelijkheden, meten en rapporteren, nemen van acties om elke geidentificeerde kwestie op te lossen.
Gevonden op http://exin.vanharen.net/Player/eKnowledge/itildutchglossary.pdf

Governance

Governance is een oorspronkelijk Engelstalig begrip dat duidt op de handeling of de wijze van besturen, de gedragscode, het toezicht op organisaties. Het wordt in verband gebracht met beslissingen die verwachtingen bepalen, macht verlenen of prestaties verifiëren. Het bestaat ofwel uit een afzonderlijk proces ofwel uit een specifiek deel van mana...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Governance

Governance

Waarborgen van samenhang en transparantie in het bestuur en toezicht van een organisatie, met het oog op een efficiënte en effectieve realisatie van beleidsdoelstellingen. De kenniscentra hebben een code voor good governance ontwikkeld. Die code is een instrument om: -de kwaliteit en deugdelijkheid van de taakuitoefening van kenniscentra te bevord...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10128

Governance

A framework for decision and accountability that produces desirable outcomes within the organization. The governance framework determines the what, who, and how of enterprise decision-making.
Gevonden op https://labyrinth.rienkjonker.nl/lexicon/terminologie

Governance

Het waarborgen van de onderlinge samenhang in de wijze van sturen beheersen en toezichthouden van een overheidsorganisatie, gericht op een efficiënte en effectieve realisatie van beleidsdoelstellingen, alsmede het daarover op een open wijze communiceren en verantwoording afleggen ten behoeve van belanghebbenden.
Gevonden op https://labyrinth.rienkjonker.nl/lexicon/terminologie

Governance

Integer en transparant handelen door overheidsorganisaties en bestuurders en het organiseren van toezicht hierop. Belangrijke vragen hierbij zijn hoe het bestuur van de mbo-school verantwoording aflegt over de besteding van publieke gelden en de behaalde resultaten en aan wie zij verantwoording aflevert.
Gevonden op https://www.mboraad.nl/begrippenlijst
Geen exacte overeenkomst gevonden.