Zoek op

TURELUUR

1) Akkervogel 2) Amerikaanse houtsnip 3) Deun 4) Dier 5) Grijsbruine weidevogel met oranje poten 6) Gril 7) Kuifleeuwerik 8) Luim 9) Refrein 10) Steltloper 11) Tjerk 12) Tuimelaar 13) Tuuk 14) Tuut 15) Vogel 16) Vogel met felrode poten 17) Waadvogel 18) Wadvogel 19) Weidevogel
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/TURELUUR/1

Tureluur

De tureluur (Tringa totanus) is een vogel uit de familie van strandlopers en snippen (Scolopacidae) met geslachtsnaam Tringa (ruiters). ==Kenmerken== Hij kan 25 tot 30 centimeter groot worden. Belangrijk kenmerk zijn de felrode poten. Andere soorten ruiters zijn: witgat, bosruiter, zwarte ruiter en groenpootruiter. ==Verspreiding en leefgebied== D...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Tureluur

Tureluur

Let op: Spelling (deels) uit 1864: m. [geen meervoud] luim, stil; uit zijne -zijn, niet opgeruimd zijn, eene kwade luim hebben.
~, (...uren), pluvier (zek. vogel).
~SCH, [bijvoegelijk naamwoord] [figuurlijk] het is om - (gek, dol) te woorden.
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/cali003nieu01/cali003nieu01_0023.htm

Tureluur

kuifleeuwerik
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/ginn001hand02_01/ginn001hand02_01_0007.php

tureluur

steltloper
Jaar van herkomst: 1636 (WNT )
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/sijs002chro01_01/colofon.php

Tureluur

Tureluur De tureluur is een weidevogel die ook regelmatig op kwelders en op het wad te zien is. Tureluurs broeden in Nederland op vochtige graslanden en langs slootkanten. Later in het jaar zijn ze veel op kwelders te vinden. De grootste aantallen zijn in augustus en september te zien. Daarna trekt een gedeelte van de populatie naar het zuiden om t...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10517

Tureluur

Tringa totanus, Engels: Common Redshank
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10894

tureluur

refrein (toon de herkomst via de etymologiebank)
Gevonden op http://www.etymologiebank.nl/trefwoord/tureluur2

Tureluur

De tureluur is een weidevogel die ook regelmatig op kwelders en op het wad te zien is. Tureluurs broeden in Nederland op vochtige graslanden en langs slootkanten. Later in het jaar zijn ze veel op kwelders te vinden. De grootste aantallen zijn in augustus en september te zien. Daarna trekt een gedeelte van de populatie naar het zuiden om te ove...
Gevonden op http://www.natuurinformatie.nl/ecomare.devleet/natuurdatabase.nl/i000521.ht

Tureluur

Wetenschappelijke naam: Tringa totanus
Aantal broedparen in Nederland: 20.000-25.000 (1998-2000)
Biotoop: drassige weilanden en ondiepe moerassen
Geluid: Tureluur
Gevonden op http://www.natuurinformatie.nl/nnm.dossiers/natuurdatabase.nl/i000805.html

Tureluur

(Tringa totanus) -Wetenschappelijke naam: - Tringa totanus (Linnaeus, 1758) -Nederlandse naam: - Tureluur -Vogelgroep:- Steltlopers -Veldkenmerken.- 28 cm. In zomerkleed kop, borst en bovendelen olijf- of grijsbruin, rijkelijk met zwart getekend. Onderdelen met bruine tek
Gevonden op http://www.soortenbank.nl/soorten.php?soortengroep=vogels&id=179&menuentry=

Tureluur

Tureluurs zijn van oorsprong vogels van toendra's, hoogvenen en zilte steppen. In Nederland broedt de soort vooral op schorren en kwelders, vochtige en structuurrijke weidegronden en in mindere mate elders in slootrijke open gebieden. In de broedtijd worden vooral insekten en kleine, in slikkige sloten levende waterdieren, gegeten. Nederlandse tur....
Gevonden op http://www.vogelbescherming.nl/nl/vogels_kijken/vogelgids/zoekresultaat/det
Geen exacte overeenkomst gevonden.