Zoek op

UWV

Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen. De instantie die belast is met het beoordelen, toekennen en uitbetalen van werknemersverzekeringen.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10077

UWV

Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10188

UWV

De UWV voert de werknemersverzekeringen uit.
Om de uitvoering goed te laten verlopen, wil UWV duidelijkheid geven over de werknemersverzekeringen, zodat mensen weten wat ze van UWV kunnen verwachten, en wat UWV van hen verwacht. En zodat ze weten waar ze zich in het uitkerings-, premie-innings- of reïntegratieproces bevinden.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10251

UWV

Uitvoeringsinstituut Werknemers Verzekeringen.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10679

UWV

Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10871

UWV

Het UWV staat voor Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen, en is een overheidsinstelling die belast is met de uitvoering van alle werknemersverzekeringen. Hieronder vallen onder andere de WW, WAO, WIA en de Ziektewet. In 2002 ontstond het UWV door de samenvoeging van een aantal instanties. Het doel hiervan was om het overzichtelijker te maken...
Gevonden op http://www.ensie.nl/definitie/UWV

UWV

Zie `Uitvoeringsinstantie Werknemersverzekeringen`. V
Gevonden op http://www.uitgeverijstreutker.nl/files/pdf/Begrippenbank.pdf

UWV

[Maatschappijleer] Bedrijf van de overheid dat je helpt bij het zoeken naar een baan.
Gevonden op https://quizlet.com/120394104/maatschappijleer-werk-3e-klas-bkgt-flash-card
Geen exacte overeenkomst gevonden.