Zoek op

usurpatie

criminologie: onrechtmatig in bezit nemen; zich wederrechtelijk of oneigenlijk toeëigenen. ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.nl/zoek/usurpatie

USURPATIE

1) Aanmatiging 2) Bezitsaanmatiging 3) Inbezitneming (wederrecht) 4) Inlijving 5) Machtsmisbruik 6) Onrechtmatig bezit 7) Overweldiging 8) Wederrechtelijke bezetting 9) Wederrechtelijke inbezitneming
Gevonden op https://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/USURPATIE/1

usurpatie

wederrechtelijke inbezitneming
Jaar van herkomst: 1510 (WNT )
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/sijs002chro01_01/colofon.php

usurpatie

wederrechtelijke inbezitneming (toon de herkomst via de etymologiebank)
Gevonden op http://www.etymologiebank.nl/trefwoord/usurpatie

usurpatie

pogingen van de minder gepriviligeerden om toch toegang te (ver)krijgen tot hulpmiddelen die voordien door andere groepen gemonopoliseerd werden
Gevonden op https://www.encyclo.nl/lokaal/10645
Geen exacte overeenkomst gevonden.