Zoek op

VDR

Voltage Dependant Resistor
Spannings afhankelijke weerstand. Meestal wordt een element bedoeld waarvan de weerstand boven een bepaalde spanning sterk afneemt. Zulke elementen worden nogal eens gebruikt om stoorspanningen te onderdukken die kunnen optreden bij het uitschakelen van inductieve belastingen, zoals motoren en transformatoren.
Gevonden op http://www.breem.nl/fldbgr/

VDR

1: Vitamine D-receptor.2: Vertaald staat deze afkorting voor: geslachtsziekte onderzoek.
Gevonden op http://www.dehelianthus-haarlem.nl/newhtml/lexicon/list_A.html
Geen exacte overeenkomst gevonden.