Zoek op

weerstand

Maat voor de eigenschap van een materiaal of elektrische stroomkring om elektrische impulsen te transporteren. Zie ook Ohm .
Gevonden op https://www.cultureelwoordenboek.nl/techologie-en-techniek/weerstand

weerstand

de weerstand zelfst.naamw. (m.) Uitspraak:   ['werstɑnt] 1) keer dat je je verzet tegen iets of iemand Voorbeelden:   `weerstand bieden`, `De weerstand tegen de nieuwe plannen is groot.`Synoniemen:   verzet, tegenstand 2) mate waarin je li...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/weerstand

WEERSTAND

1) Afweer 2) Antipathie 3) Aversie 4) Belemmering 5) Elektronicaterm 6) Immuniteit 7) Immunologische afweer 8) Incasseringsvermogen 9) Natuurkundig begrip 10) Onwil 11) Opstand 12) Protest 13) Rebellie 14) Rem 15) Résistance 16) Resistentie 17) Spanningsregelaar 18) Tegendruk 19) Tegengewicht 20) Tegenkanting 21) Tegenstand 22) Tegenwerking 23) Te...
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/WEERSTAND/1

Weerstand

==Natuurkunde== ==Psychologie en geneeskunde== ==Verzet== ...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Weerstand

Weerstand

[component] - Een weerstand is een elektrische component die de eigenschap elektrische weerstand heeft. Het is een voorwerp dat dient om elektrische stroom beperkt door te laten. Weerstanden worden gebruikt als onderdeel in elektrische netwerken. Voor zo`n component is er volgens de wet van Ohm een vaste verhouding tussen d...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Weerstand_(component)

Weerstand

[psychologie] - Weerstand is in de psychologie een proces waarbij de patiënt het goede verloop van therapie hindert. Het begrip werd voor het eerst beschreven door Sigmund Freud en Joseph Breuer in Studies over hysterie en neemt een centrale plaats in binnen de psychoanalyse. Freud zag het onderkennen en omgaan met weersta...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Weerstand_(psychologie)

Weerstand

(kleurcode tabel) In de kleurcode tabel zoek je de waarde van een weerstand op . ring1 = cijfer ring 2 = cijfer ring 3 = aantal nullen ring 4 = goud- of zilver kleurig In het voorbeeld is de weerstand 4500 ohm zo doe je dat zie ook: weerstand weerstand meten
Gevonden op http://www.2college.nl/tech/begrippen/weerstand%20(kleurcode%20tabel).htm

Weerstand

Eigenschap van alle elektrische geleiders, of elektrische elementen. Alle elektrische geleiders bieden een bepaalde weerstand aan de elektrische stroom.
De elektrische weerstand wordt gemeten in Ohm.
Er bestaat het fenomeen supergeleiding, waarbij de elektrische weerstand echt nul wordt...
Gevonden op http://www.breem.nl/fldbgr/

Weerstand

Weerstand is het koersniveau waar het aanbod van de onderliggende waarde zó groot is dat voorkomen wordt dat de prijs verder stijgt. Op weerstandniveaus is men bereid om koopposities te neutraliseren en zelfs short posities aan te gaan.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10656

weerstand

bepaalt of je wel of niet ziek wordt; ouderen en zieken hebben een lagere weerstand en worden dus eerder ziek
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10954

Weerstand

Alle elektrische apparaten hebben een bepaalde hoeveelheid weerstand. Met weerstand wordt bedoeld in welke mate de elektronen in een stroomkring worden gehinderd in hun stroom van A naar B. Als je een weerstand aansluit op een spanning van 1 volt en er loopt dan een stroom door die weerstand van 1 ampère, dan heeft die weerstand een waarde van 1 o...
Gevonden op http://www.energiewereld.nl/woordenlijst/

Weerstand

Weerstand is het vermogen van het menselijk lichaam om negatieve invloeden van buitenaf te weren en er voor te zorgen dat deze invloeden het lichaam niet ziek kunnen maken. De hoogte van de weerstand hangt af van het afweersysteem. Dit is een immuunsysteem dat bestaat uit witte bloedcellen en antistoffen, die ervoor zorgen dat virussen en bacterië...
Gevonden op http://www.ensie.nl/definitie/Weerstand

Weerstand

Is een koers waarboven de koers zich niet gemakkelijk zal begeven. De weerstand is het niveau waar het aanbod van de onderliggende waarde zo groot is dat voorkomen wordt dat de prijs verder stijgt.
Gevonden op http://www.financielebegrippen.com/weerstand

weerstand

[Belgisch Nederlands] ondergrondse verzetsbeweging tijdens WO II
Gevonden op http://www.gentvertaalt.be/taaldatabank/links/taalvandaal-cached.html

weerstand

het proberen iets tegen te houden vb: er was veel weerstand tegen het plan Synoniemen: verzet tegenstand verweer oppositie
Gevonden op http://www.muiswerk.nl/mowb/?word=weerstand

Weerstand

[Techniek] Is de hoeveelheid hinder die de elektronen ondervinden wanneer ze doorheen de geleider stromen, wordt uitgedrukt in Ohm of ??(zonder onderste lijntje)
Gevonden op https://quizlet.com/109413734/techniek-volgens-het-alfabet-flash-cards/

weerstand

[Natuurwetenschappen] De weerstand is de grootheid die aangeeft hoe sterk de stroomdoorgang in een elektrische keten gehinderd wordt.
Gevonden op https://quizlet.com/85235801/natuurwetenschappen-flash-cards/

weerstand

eigenschap van een voorwerp die aangeeft hoe goed het voorwerp spanning 'weerstaat'. Een grote weerstand betekent dat bij een grote spanning weinig stroom gaat lopen.
Gevonden op https://www.goedvoorbereidnaardepabo.nl/app/uploads/2016/12/2015_05-22-Begr
Geen exacte overeenkomst gevonden.