Zoek op

vector

vector zelfst.naamw. natuurkunde gerichte grootheid natuurkunde lijn die een vector voorstelt biologie drager van besmetting Bron: WikiWoordenboek. SpellingCorrect gespeld: 'vector' komt voor in de Woordenlijst Nederlandse Taal van de Taalunie en in de spellingwoordenlijst van OpenTaal...
Gevonden op https://www.woorden.org/woord/vector

vector

In de moleculaire biologie wordt hieronder verstaan: een stuk DNA dat dienst kan doen om een vreemd stuk DNA in te brengen in levende cellen om het in die cellen te laten vermenigvuldigen. In de ziekteleer is de vector een tussengastheer, bijvoorbeeld de mug bij malaria of de teek bij de Lymeziekte.
Gevonden op https://www.cultureelwoordenboek.nl/levenswetenschappen/vector

vector

Een grootheid die zowel een grootte als een richting heeft; een zogeheten gericht lijnsegment. Bijvoorbeeld snelheid is een vector omdat daarmee uitgedrukt wordt hoe snel iets beweegt en in welke richting. Ook versnelling, kracht en veldsterkte zijn vectoren. Massa en volume daarentegen zijn geen vectoren.
Gevonden op https://www.cultureelwoordenboek.nl/wiskunde/vector

VECTOR

1) Drager van besmetting 2) Drager van een besmetting 3) Meetkundige term 4) Natuurkundig begrip 5) Overbrenger van ziekten 6) Richting 7) Voerstraal 8) Wiskundig symbool 9) Wiskundige term
Gevonden op https://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/VECTOR/1

vector

voerman, koetsier
Gevonden op http://home.planet.nl/~dumon002/woordenboek/alfa.html

Vector

====Wiskunde en informatica==== ====Biologie==== ====Overige==== ...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Vector

Vector

[celbiologie] - Een vector is in de celbiologie en de moleculaire biologie de benaming voor een middel dat gebruikt wordt om genetisch materiaal (meestal DNA) in een cel of organisme in te brengen. Er wordt een verschil gemaakt tussen klonerings- en expressievectoren. Een kloneringsvector is in staat om zich autonoom te rep...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Vector_(celbiologie)

Vector

[overbrenger van ziekten] - Een vector is een organisme dat ziekteverwekkers of parasieten kan overbrengen naar mens, dier en plant. De vector veroorzaakt dus niet zelf de ziekte, maar zorgt dat het ziekmakende organisme wordt overgedragen. ...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Vector_(overbrenger_van_ziekten)

Vector

[wiskunde] - Een vector (Latijn: drager) is in de wiskunde een element van een vectorruimte en daarmee een weinig specifiek begrip. Vectorruimten zijn echter generalisaties van onze gewone driedimensionale ruimte, waarin punten voorgesteld worden door hun drie coördinaten x, y en z. Zulke punten, opgevat als pijlen van de ...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Vector_(wiskunde)

vector

aanduiding van grootheid met grootte en richting (in meerdere dimensies)
Gevonden op http://www.audiologieboek.nl/htm/hfdwrd/v.html

Vector

Een begrip uit de wiskunde. Simpelweg een pijltje. Oftewel een ding met een lengte en een richting.
In de elektrotechniek stellen we de sinusvormige wisselspanning (of stroom) graag voor door een pijltje met een lengte die de piekwaarde van de spanning - stroom voorstelt. Het pijltje dr...
Gevonden op http://www.breem.nl/fldbgr/

Vector

Let op: Spelling van 1858 (Radiüs) Lat., in de meetkunde, de regte lijn, die, uit het brandpunt eener ellips, tot den omtrek wordt getrokken
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/weil004kuns01_01/

Vector

Een drager of overbrenger van parasieten of ziektekiemen. Dit betreft veelal een insect.
Gevonden op http://www.dehelianthus-haarlem.nl/newhtml/lexicon/list_A.html

vector

natuurkundige grootheid (toon de herkomst via de etymologiebank)
Gevonden op http://www.etymologiebank.nl/trefwoord/vector

Vector

In mathematics and computer graphics, a directed line segment; a line segment defined by the coordinates of its end or by the coordinates of its origin, its direction and its length.
Gevonden op https://labyrinth.rienkjonker.nl/lexicon/terminologie

Vector

Vector heeft meerdere betekenissen. In de moleculaire biologie wordt met een vector een DNA- of RNA-molecuul bedoeld dat gebruikt wordt om genetisch materiaal aan een gastheer toe te voegen. Met vector kan ook een insect worden bedoeld dat een pathogeen micro-organisme of virus overdraagt.
Gevonden op https://www.encyclo.nl/lokaal/10196

Vector

Een geordende set van reële getallen waarvan ieder getal een afstand weergeeft op een coördinaten-as
Gevonden op https://www.encyclo.nl/lokaal/10372

Vector

(Engels) Een ziekte overbrenger. Vaak een insect.
Gevonden op https://www.encyclo.nl/lokaal/10612

Vector

Carrier; een dier dat een ziekte overbrengt van het ene dier naar het andere, b.v. insecten of teken..
Gevonden op https://www.encyclo.nl/lokaal/10765

Vector

Dit soort afbeelding wordt, in tegenstelling tot een bitmapafbeelding, berekend uit de afmetingen en kan zonder kwaliteitsverlies worden verkleind of vergroot.
Gevonden op https://www.encyclo.nl/lokaal/10860

Vector

Gericht lijnstuk; een grootheid die zowel richting als lengte heeft. Het beginpunt ervan heet ook wel het aangrijpingspunt van de vector, vooral in natuurkundige contexten. Vectoren met gelijke grootte en richting zijn gelijk.
Gevonden op https://www.encyclo.nl/lokaal/11172

vector

(-afbeelding) In het algemeen, elke hoeveelheid die zowel grootte als richting heeft en is uitgedrukt in een rechte lijn van een gegeven lengte; specifieker, die lijnstukken waaruit sommige soorten door de computer voortgebrachte grafische voorstellingen worden gevormd. Een vectorafbeelding is een computerafbeelding die wordt geproduceerd aa...
Gevonden op https://www.encyclo.nl/lokaal/11394
Geen exacte overeenkomst gevonden.