Zoek op

Veehouders

Grote boerenbedrijven die enorme weilanden aanleggen voor grootschalige veeteelt. Het vlees is soms voor de internationale markt bestemd. Ook hiervoor moet het regenwoud omgehakt worden.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10503

Veehouders

Veehouders Op de weidegronden kwamen veehouders af die vanaf het begin al tamelijk grote boerderijen bouwden. Ze bouwden hun onderkomens op de hoogste en zandigste delen van de kwelder. Het land was zo vruchtbaar, dat ze de mest van de koeien niet eens over het land verspreidden. Bij stormvloeden werd er immers weer nieuw vruchtbaar slib op de vlak...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10517

Veehouders

Op de weidegronden kwamen veehouders af die vanaf het begin al tamelijk grote boerderijen bouwden. Ze bouwden hun onderkomens op de hoogste en zandigste delen van de kwelder. Het land was zo vruchtbaar, dat ze de mest van de koeien niet eens over het land verspreidden. Bij stormvloeden werd er immers weer nieuw vruchtbaar slib op de vlakten uitge...
Gevonden op http://www.natuurinformatie.nl/ecomare.devleet/natuurdatabase.nl/i001126.ht
Geen exacte overeenkomst gevonden.