Zoek op

verbintenis

de verbintenis zelfst.naamw. (v.) Uitspraak:   [vərˈbɪntənɪs] Verbuigingen:   verbintenis|sen (meerv.) verplichting of belofte met iets of iemand een band te hebben Voorbeeld:   `een verbintenis aangaan`Synoniem:   gebondenheid © Kernerma...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/verbintenis

verbintenis

Een rechtsbetrekking tussen twee partijen, waardoor over en weer rechten en verplichtingen ontstaan. Een voorbeeld is de verbintenis om aan de verkoper van een zaak de koopprijs te betalen. Je hebt je verbonden om aan een verplichting te voeldoen. Zie ook verbintenissenrecht.
Gevonden op https://www.cultureelwoordenboek.nl/wet-en-recht/verbintenis

VERBINTENIS

1) Afspraak 2) Akkoord 3) Belofte 4) Contract 5) Echt 6) Engagement 7) Gebondenheid 8) Huwelijk 9) Obligatie 10) Overeenkomst 11) Pact 12) Schikking 13) Verbond 14) Verplichting
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/VERBINTENIS/1

Verbintenis

In de rechtswetenschap is een verbintenis een rechtsverhouding, krachtens welke de ene partij (schuldenaar of debiteur) een prestatie verschuldigd is aan de andere partij (schuldeiser of crediteur). De verbintenis heeft een actieve en een passieve kant: zij is zowel vorderingsrecht als schuld. Soms wordt met de term verbintenis alleen de schuldzij...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Verbintenis

verbintenis

overeenkomst
Jaar van herkomst: 1299 (VMNW )
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/sijs002chro01_01/colofon.php

Verbintenis

Onder een verbintenis verstaan we een rechtsbetrekking tussen twee personen krachtens welke de een verplicht is tot een bepaalde prestatie ten opzichte van de ander . ( > beleggen > algemene terminologie)
Gevonden op http://www.em-ha-em-art-productions.nl/kennisbank/beleggen/verbintenis.htm

Verbintenis

Rechtsbetrekking tussen twee partijen krachtens welke de ene partij (schuldenaar, debiteur) tot een prestatie verplicht is waar de de wederpartij (schuldeiser, crediteur) recht op heeft.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10164

Verbintenis

Term die een juridische relatie tussen twee partijen aangeeft. Wie een huis koopt, gaat via een koopovereenkomst een verbintenis aan met de verkoper. De koper verbindt zich er onder andere toe om te betalen, de verkoper om te leveren.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10251

Verbintenis

Verbintenis is een term die een juridische relatie tussen twee partijen aangeeft. Wie een huis koopt, gaat via een koopovereenkomst een verbintenis aan met de verkoper. De koper verbindt zich er onder andere toe om te betalen, de verkoper om te leveren.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10264

verbintenis

Uitstaand bedrag dat de NV Delcredere moet vergoeden in geval van schade.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10393

Verbintenis

Overeenkomst.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10871

Verbintenis

Een verbintenis is een rechtsbetrekking tussen twee of meerdere partijen, waaruit rechten en verplichtingen tussen de partijen voortvloeien. Indien twee of meerdere partijen met elkaar in onderhandeling treden over de verkoop van bepaalde goederen, beogen zij in beginsel een overeenkomst als gevolg van artikel 6:217 van het Burgerlijk Wetboek. De w...
Gevonden op http://www.ensie.nl/definitie/Verbintenis

verbintenis

overeenkomst (toon de herkomst via de etymologiebank)
Gevonden op http://www.etymologiebank.nl/trefwoord/verbintenis

Verbintenis

Term die een juridische relatie aangeeft tussen twee partijen. Bij het kopen of verkopen van een goed gaan beide partijen via een koopovereenkomst een verbintenis aan. De koper verbindt zich er onder andere toe om te betalen, de verkoper om te leveren.
Gevonden op http://www.financielebegrippen.com/verbintenis

Verbintenis

Term die een juridische relatie tussen twee partijen aangeeft. Wie een huis koopt, gaat via een koopovereenkomst een verbintenis aan met de verkoper. De koper verbindt zich er onder andere toe om te betalen, de verkoper om te leveren.
Gevonden op http://www.hypotheekwoordenboek.nl/V

verbintenis

belofte waardoor er een verband ontstaan vb: wij zijn een verbintenis aangegaan door met elkaar te trouwen
Gevonden op http://www.muiswerk.nl/mowb/?word=verbintenis

Verbintenis

(1) Met de term verbintenis wordt een juridische relatie tussen twee partijen aangegeven. Iemand die een woning koopt, gaat via een koopovereenkomst een verbintenis aan met de verkoper. De koper verbindt zich er onder andere toe de koopsom te voldoen, de verkoper om de woning te leveren.
Gevonden op http://www.uitgeverijstreutker.nl/files/pdf/Begrippenbank.pdf

Verbintenis

(2) Uit de wet is dit een term uit het verbintenissenrecht waarmee wordt bedoeld een verbintenis die ontstaat tussen twee of meer personen als gevolg van een bepaalde gebeurtenis of handeling (een rechtsfeit), waarbij de wet zelf aan die gebeurtenis of handeling het ontstaan van een verbintenis toekent. Het grote verschil met de andere soort verbin...
Gevonden op http://www.uitgeverijstreutker.nl/files/pdf/Begrippenbank.pdf
Geen exacte overeenkomst gevonden.