Zoek op

contract

contractenrecht: rechtshandeling waarbij partijen jegens elkaar of de ene jegens de andere de wil geuit hebben om verbintenissen ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.be?zoek=contract

contract

(oneigen) overeenkomstenrecht: zakelijke verhouding tussen twee of meerdere personen die tot stand komt doordat de ene partij iets ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.nl/zoek/contract (oneigen)

contract

Document waarin is weergegeven wat tussen partijen is overeengekomen. Een contract is ondertekend, waarmee de partijen afspreken om zich te houden aan de verplichtingen die uit het contract voortvloeien.
Gevonden op https://www.cultureelwoordenboek.nl/wet-en-recht/contract

contract

het contract zelfst.naamw.Uitspraak:   [kɔnˈtrɑkt] Verbuigingen:   contract|en (meerv.) officieel papier met afspraken waaraan betrokkenen zich moeten houden Voorbeelden:   `een contract met je werkgever sluiten`, `een contract verbreken`, `huurcontract` ...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/contract

Contract

Een contract is een overeenkomst tussen twee partijen waarbij kenmerkend is dat men zich vooraf bindt aan de te leveren prestaties. Geloofwaardigheid wordt gestimuleerd door in het contract een straf op te nemen die moet worden betaald bij het niet-naleven van het contract. (Bron: C.A. Hazeu, Institutionele economie, Bussum: Coutinho, 2000)
Gevonden op https://www.finler.nl/contract/

CONTRACT

1) Afspraak 2) Akte 3) Bindende overeenkomst 4) Bridgeterm 5) Handeling 6) Kaartterm 7) Koopakte 8) Ondertekende overeenkomst 9) Overeenkomst 10) Rechtshandeling 11) Schriftelijke overeenkomst 12) Verband 13) Verbintenis 14) Verbond 15) Verdrag
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/CONTRACT/1

contract

Een juridisch bindende overeenkomst tussen twee of meer partijen.
Gevonden op http://exin.vanharen.net/Player/eKnowledge/itildutchglossary.pdf

contract

•een schriftelijk vastgelegde overeenkomst.
Gevonden op http://nl.wiktionary.org/wiki/contract

contract

document waar op koper en verkoper bij het ontstaan van onenigheid terug kunnen vallen
Gevonden op http://www.blaucapel.nl/diversen/begrip.htm

contract

schriftelijke overeenkomst
Jaar van herkomst: 1391 (Claes )
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/sijs002chro01_01/colofon.php

Contract

Let op: Spelling van 1858 contractus, Lat., een verdrag, vergelijk; contractus bilateralis, een wederzijdsch verdrag; contractus emti et venditi, een koopen verkoop-contract; contractus bonae fidei, een verdrag ter goeder trouw; contractus feudalis, een leen-contract; contractus locati et conducti, een ...
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/weil004kuns01_01/

Contract

elk type van overeenkomst of order tussen twee of meer partijen voor de levering van goederen of diensten.Er zijn verschillende contractvormen te onderscheiden zoals consignatiecontract, duurcontract, exclusiviteitscontract en raamcontract.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10336

contract

Contract tussen de exporteur en zijn cliënt.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10393

contract

Def.: een afspraak tot het leveren van producten en diensten tegen een overeengekomen prijs en binnen een overeengekomen periode.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10880

Contract

Een contract is een schriftelijk vastgelegde overeenkomst tussen twee partijen. Daarin staan afspraken waar beide ondertekende partijen zich aan moeten houden. Vaak gaan contracten over het leveren van goederen of diensten. Wie ergens gaat werken moet een contract ondertekenen. Daar staat in voor welke periode het contract geldt, wat de werkzaamhed...
Gevonden op http://www.ensie.nl/definitie/Contract

contract

schriftelijke overeenkomst (toon de herkomst via de etymologiebank)
Gevonden op http://www.etymologiebank.nl/trefwoord/contract

contract

schriftelijke afspraak over werk, huur, verkoop, enzovoort vb: volgens dit contract mag je niet overwerken
Gevonden op http://www.muiswerk.nl/mowb/?word=contract

Contract

Relaties tussen mensen, individuen, en eventueel ook groepen worden geregeld via contracten. Een contract kan een formeel, schriftelijk document zijn, ondertekend door alle betrokken partijen en mogelijk zelfs getuigen of een notaris. Maar dat hoeft niet altijd het geval te zijn. Een contract kan ook mondeling afgesloten zijn.
Gevonden op http://www.vrijspreker.nl/wp/lezersservice/woordenlijst/
Geen exacte overeenkomst gevonden.